Architecture for Web Based Information Services in GSM Networks

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
84
Series
Abstract
Internetin ja matkaviestinnän alalla tapahtuva merkittävä kasvu ja näiden alojen konvergenssi on synnyttämässä uusia tarpeita päästä Internetissä olevaan tietoon erilaisien matkaviestimien kautta. Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia erilaiset käytettävissä olevat teknologiat, joiden avulla matkapuhelin operaattorit voivat tarjota informaatiopalveluita ja muita lisäarvopalveluita älypuhelimilla varustetuille asiakkaille. Lisäksi työssä dokumentoidaan menetelmät, jolla kyseisiä palveluita on mahdollista toteuttaa ja selostetaan erilaisten ratkaisujen tuomat edut ja haitat. Ongelmaa lähestytään WAP (Wireless Application Protocol) standardin kautta. WAP on avoin standardi, jonka tarkoituksena on mahdollistaa Internetin sisällön ja kehittyneiden lisäarvopalveluiden tuominen digitaalisten matkapuhelimien ulottuville. WAP on tietoliikenneprotokolla, joka toimii erilaisten matkapuhelinverkkojen päällä ja on optimoitu toimimaan kapeakaistaisten radiolinkkien yli. Toinen ratkaisu, jonka kautta ratkaisua etsitään, pohjautuu SIM Toolkit standardiin. SIM Toolkit mahdollistaa GSM puhelimen ja SIM kortin välisen rajapinnan hyödyntämisen uudella tavalla, jolloin SIM kortti voi toimia määräävänä osapuolena. SIM kortti voi ohjata puhelimen toimintaa ja hallita sen ominaisuuksia. Lopuksi arvioidaan eri vaihtoehtojen toteutumismahdollisuuksia sekä niiden tulevaisuuden evoluutiopolkuja ja esitetään suositeltava toteutustapa.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Keywords
GSM, WAP, SIM Toolkit, Mobile Internet Convergence, SMS, Value Added Services, Information Services
Other note
Citation