A geospatial data-driven approach to assess transport-related carbon emissions: Case Otaniemi, Finland

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-08-21
Department
Major/Subject
Geoinformatics
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Geoinformatics (GIS)
Language
en
Pages
50
Series
Abstract
The transport sector has not been able to show a downward trend in emissions that sets it apart as the sole sector in the EU necessitating immediate transformation. Urgent action is crucial to bring the transport sector aligned with climate targets. To address this pressing issue, this thesis introduces a proof-of-concept aimed at estimating carbon emissions from transportation while incorporating modal share scenario testing capabilities. By understanding the potential for carbon reduction, this tool can encourage employers to promote a sustainable mobility culture. For instance, employers could be motivated to offer incentives that support environmentally friendly commuting options. In addition, this tool can support the planning of low-carbon transportation systems. To demonstrate the practical application of the proposed proof-of-concept, the study focused on assessing the carbon emissions resulting from daily trips to Otaniemi. The information regarding daily trips was obtained from Telia Crowd Insight, which utilizes mobile phone data. Different modal share scenarios, both pre- and post-COVID, were examined to provide insights into emissions. The main finding of this research was that using existing open source tools with a bottom-up GIS approach made it possible to model the carbon footprint associated with travel.

Liikennesektori erottuu muista sektoreista siten, että se on ainoa, joka ei ole onnistunut kääntämään hiilidioksidipäästöjä laskusuuntaan EU:ssa. Liikennesektorilla on tehtävä välittömiä ja merkittäviä muutoksia ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Tästä motivaatiosta tämä työ esittelee menetelmän, joka arvioi liikenteen hiilidioksidipäästöt liikennemuoto osuuksien skenaariotestauksen avulla. Tämä työkalu pyrkii lisäämään ymmärrystä hiilidioksidipäästöjen vähentämispotentiaalista, jolloin se voi kannustaa työnantajia edistämään kestävää liikennekulttuuria. Työnantajat voivat tarjota työntekijöilleen etuja tai kannustimia, jotka tukevat kestävämpää liikkumista. Lisäksi työkalu voi olla tukemassa vähähiilisten liikennejärjestelmien suunnittelussa. Ehdotettua menetelmää sovellettiin arvioimaan Otaniemeen suuntautuvien päivittäisten matkojen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Päivittäisiä matkoja koskevia tietoja saatiin Telia Crowd Insight -palvelusta, joka hyödyntää matkapuhelindataa. Päästöjen selvittämiseksi tarkasteltiin erilaisia liikennemuotojen osuuksien skenaarioita sekä ennen että jälkeen koronapandemian. Työ osoittaa, että on mahdollista mallintaa liikenteen hiilijalanjälkeä GIS-menetelmin bottom-up-periaatteella avoimen lähdekoodin työkaluja hyödyntäen.
Description
Supervisor
Tenkanen, Henrikki
Thesis advisor
Tenkanen, Henrikki
Keywords
CO2 emissions, GIS, LCA, mobile phone data, open-source, scenario testing
Other note
Citation