Rakennustyömaan toiminnanhallinnan nykytila ja kehitystarpeet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-06-13
Department
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
IA3022
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
80+2
Series
Description
Supervisor
Koskela, Lauri
Thesis advisor
Maasalo, Kirsi
Dave, Bhargav
Keywords
toiminnanhallinta, toiminnanhallintajärjestelmä, projektinhallinta, tietotekniikka, lean
Other note
Citation