Managing Competitive and Cooperative Strategizing in Open Platform Ecosystems using Boundary Resources

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorKarhu, Kimmo
dc.contributor.departmentTietotekniikan laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Computer Scienceen
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Scienceen
dc.contributor.supervisorMäntylä, Martti, Prof., Aalto University, Department of Computer Science, Finland
dc.contributor.supervisorGustafsson, Robin, Assistant Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.date.accessioned2016-12-29T10:01:37Z
dc.date.available2016-12-29T10:01:37Z
dc.date.defence2017-01-14
dc.date.issued2016
dc.description.abstractDigitalization is proliferating and digital strategizing is thus becoming ever more important in various industries. Digital business is increasingly based on use of open platforms counting on complements from 3rd parties and network effects they induce. Existing research on open innovation and open platforms have mainly focused on positive leverage effects of openness and have neglected the negative aspects, such as competitive threats caused by openness. Motivated by these notions, this dissertation studies how platform owners can manage both cooperative and competitive challenges and strategize in open platform ecosystems. This dissertation is composed of four articles and a summary synthesizing the results. Mobile industry, being one of the forerunners in digitalization, was chosen as the focal case for the study. The study was organized as a multiple case study, in which each article extended and enriched the analysis of previous articles. As a whole, they form a large case study of mobile industry spanning from 2007 to 2015 covering all major mobile platforms. This dissertation makes three contributions. First, open platform ecosystems are depicted as a new kind of competitive environment with platform forking identified as a specific new form of competition and strategic challenge for platform owners. Second, boundary resources are enriched to be the central strategic tools that are actively used to manage both cooperation and competition with the various actors of the open platform ecosystem. To manage cooperation, boundary resources are exposed as versatile strategic tools to attract, control, and appropriate value from the complementors. From competition perspective, too open boundary resources may be strategically exploited through platform forking to build a competing platform. To counter the competition, platform owner can use boundary resources to defend against exploiters. Third, as a conclusion, boundary resources are reasoned to have a central role in building and sustaining competitive advantage in open platform ecosystem. Finally, to help managers to cope with open platform strategizing and think strategically about boundary resources, several managerial implications are derived from the findings. To prevent exploitation, managers are advised to pay close attention in designing the boundary resources in the first place; both by balancing between generative effect and minimizing risks and by leaving room for strategic maneuvering at a later point of time if needed. A key managerial advice is that digital tools should be used increasingly in strategizing. Google Play Services illustrates that software technological strategizing offers additional benefits including rapid deployment, customizability and precise targeting.en
dc.description.abstractDigitalisaatio leviää, ja sitä myötä digitaalinen strategiointi nousee yhä tärkeämpään rooliin monella toimialalla. Digitaalinen liiketoiminta perustuu kasvavissa määrin avoimien alustojen käyttöön. Avoimen alustan liiketoimintamalli nojaa kolmansien osapuolien täydentäviin tuotoksiin ja niiden avulla syntyviin verkostovaikutuksiin. Aikaisempi tutkimus avoimesta innovaatiosta ja avoimista alustoista on pääosin keskittynyt näihin myönteisiin kerrannaisvaikutuksiin ja ohittanut kielteiset vaikutukset, kuten liiallisen avoimuuden aiheuttamat uhat. Tämän tutkimusaukon täyttämiseksi tämä väitös tutkii, miten alustan omistaja voi hallinnoida sekä yhteistyölliset että kilpailulliset haasteet avoimen alustan strategiassaan. Väitös koostuu neljästä artikkelista ja yhteenvedosta, joka syntetisoi tulokset. Kohdetoimialaksi tutkimukselle valittiin mobiilitoimiala, jossa digitalisaatio on jo edennyt pitkälle. Tutkimusmenetelmä oli monitapaustutkimus, jossa kukin artikkeli rikasti analyysiä joko uusilla tapauksilla tai syvensi aiempia. Kokonaisuutena työ muodostaa laajan tapaustutkimuksen mobiilitoimialasta vuodesta 2007 vuoteen 2015 kattaen kaikki merkittävimmät mobiilialustat. Väitös tekee kolme tutkimuksellista kontribuutiota. Ensinnäkin avoimen alustan ekosysteemi kuvataan uudenlaisena kilpailullisena ympäristönä ja alustan haaroittaminen nostetaan esiin erityisenä uutena kilpailullisena uhkana alustan omistajalle. Toisekseen rajaresurssit esitetään keskeiseksi strategiseksi työkaluksi, jolla hallinnoidaan sekä yhteistyötä että kilpailua eri toimijoiden suhteen avoimen alustan ekosysteemissä. Tähän liittyen rajaresurssit ovat monipuolinen työkalu houkutella ja kontrolloida yhteistyökumppaneita sekä luoda arvoa heidän kanssaan. Toisaalta kilpailijat saattavat hyväksikäyttää liian avoimia rajaresursseja ja luoda kilpailevan haarautetun alustan. Vastatakseen tähän alustan omistaja voi myös käyttää rajaresursseja puolustautumiseen. Kolmantena kontribuutiona yhteenvetona esitetään, että rajaresursseilla on laajemmin keskeinen rooli kilpailuedun muodostumisessa ja ylläpitämisessä avoimen alustan ekosysteemissä. Työn lopuksi esitetään konkreettisia johdon toimenpiteitä avoimen alustan strategiointiin. Estääkseen resurssien väärinkäyttöä rajaresurssien suunnitteluun on panostettava heti alussa. Tämä tarkoittaa sekä kerrannaisvaikutuksien ja riskien välillä tasapainoilemista että myöhempien strategisten liikkeiden mahdollistamista. Työn keskeinen havainto on, että rajaresurssit ja ylipäänsä digitaaliset työkalut tarjoavat uuden näkökulman strategiointiin. Google Play Services on yksi hyvä esimerkki siitä, miten digitaalinen strategiointi mahdollistaa strategian nopeamman toimeenpanon, muokattavuuden ja tarkemman kohdennuksen.fi
dc.format.extent75 + app. 90
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.isbn978-952-60-7235-7 (electronic)
dc.identifier.isbn978-952-60-7236-4 (printed)
dc.identifier.issn1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/24035
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-952-60-7235-7
dc.language.isoenen
dc.opnLyytinen, Kalle, Prof., Case Western Reserve University, USA
dc.publisherAalto Universityen
dc.publisherAalto-yliopistofi
dc.relation.haspart[Publication 1]: Kimmo Karhu, Andrea Botero, Sami Vihavainen, Tingan Tang and Matti Hämäläinen. A Digital Ecosystem for Co-Creating Business with People. Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence, Vol. 3, No. 3, Pages 197-205, August 2011. DOI: 10.4304/jetwi.3.3.197-205
dc.relation.haspart[Publication 2]: Kimmo Karhu and Tingan Tang. A Comparison of Digital Business Ecosystems Built around Global Smart Phone Application Stores. In Proceedings of Joint Conference on eServices and Business Intelligence 2010 (JCeSBI 2010), Chengdu, China, June 2010.
dc.relation.haspart[Publication 3]: Kimmo Karhu, Tingan Tang and Matti Hämäläinen. Analyzing competitive and collaborative differences among mobile ecosystems using abstracted strategy networks. Telematics and Informatics, Vol. 31, Iss. 2, Pages 319-333, May 2014. DOI: 10.1016/j.tele.2013.09.003
dc.relation.haspart[Publication 4]: Kimmo Karhu and Robin Gustafsson. Open Platform Boundary Resources as Arenas for Strategic Exploitation. Academy of Management Annual Meeting 2015 (revised version under review at ISR), Vancouver, Canada, August 2015.
dc.relation.ispartofseriesAalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONSen
dc.relation.ispartofseries281/2016
dc.revHenfridsson, Ola, Prof., University of Warwick, UK
dc.revKenney, Martin, Prof., University of California, USA
dc.subject.keywordboundary resourcesen
dc.subject.keywordcoopetitionen
dc.subject.keyworddigitalizationen
dc.subject.keywordopen platformen
dc.subject.keywordplatform forkingen
dc.subject.keywordalustan haaroittaminenfi
dc.subject.keywordavoin alustafi
dc.subject.keyworddigitalisaatiofi
dc.subject.keywordrajaresurssitfi
dc.subject.keywordstrategiointifi
dc.subject.otherComputer scienceen
dc.subject.otherManagementen
dc.titleManaging Competitive and Cooperative Strategizing in Open Platform Ecosystems using Boundary Resourcesen
dc.titleRajaresurssien käyttö kilpailu- ja yhteistyöstrategioinnissa avoimen alustan ekosysteemissäfi
dc.typeG5 Artikkeliväitöskirjafi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotDoctoral dissertation (article-based)en
dc.type.ontasotVäitöskirja (artikkeli)fi
local.aalto.archiveyes
local.aalto.formfolder2016_12_29_klo_11_05
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
isbn9789526072357.pdf
Size:
667.25 KB
Format:
Adobe Portable Document Format