Data Model for Data Management in Smart Grid

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Ydin- ja energiatekniikka
Mcode
Tfy-56
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 75
Series
Abstract
The area of smart grids is currently receiving a lot of attention both from the academic world and the commercial world. It is seen to have large potential in providing solutions to many of the important questions such as increasing overall energy efficiency in society and usage of renewable energy sources and improving the reliability of electricity distribution and transmission operations. The objective of this work was to verify that the GENERIS data management platform developed by Process Vision Oy is compatible with new components and ideas introduced in a smart grid implementation. Various new components and ideas of different smart grid visions were introduced from literature. The objective was realized by configuring a small scale smart grid implementation into a GENERIS system. The smart grid specific components modeled in the system were distributed generation units, such as wind power plants, solar panels and small scale CHP units, active consumer sites and grid connection layers between different parts of the network. The necessary configurations to achieve this were found to be easy to accomplish without any extra development work needed to the platform and are anticipated to be easily expandable into a large scale implementation as well.

Älykkäät sähköverkot ovat viime aikoina saaneet osakseen kiinnostusta sekä akateemisesta että kaupallisesta maailmasta. Niillä nähdään olevan huomattavia kehitysmahdollisuuksia, jotka voivat tarjota ratkaisuja moniin tärkeisiin ongelmiin kuten yleisen energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiantuotantomuotojen käytön lisäämiseen sekä sähkön siirto- ja jakelutoiminnan varmuuden parantamiseen. Tämän työn tavoitteena oli osoittaa, että Process Vision Oy:n kehittämä GENERIS energiatiedonhallintajärjestelmä on yhteensopiva uusien älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvien komponenttien ja konseptien kanssa. Useita tällaisia komponentteja ja konsepteja esiteltiin kirjallisuuteen pohjautuen. Tavoite toteutettiin konfiguroimalla pienen mittakaavan älykäs sähköverkko GENERIS-järjestelmään. Verkon komponenteista mallinnettiin hajautetun energiantuotannon yksiköt, kuten tuulivoimalaitokset, aurinkopaneelit ja pienet yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannon yksiköt, aktiiviset kuluttajaliittymät sekä verkkojen väliset rajapinnat. Tarvittavat konfiguraatiot havaittiin helpoiksi toteuttaa eikä järjestelmään tarvittu lisäkehitystä. Mallin skaalautumiselle suurempaan mittakaavaan ei havaittu esteitä.
Description
Supervisor
Lund, Peter
Thesis advisor
Hulttinen, Vesa
Keywords
smart grid, älykäs sähköverkko, energy management, energianhallinta, data model, tietomalli, energy, GENERIS, GENERIS
Other note
Citation