Maailman kohina - fragmentteja taiteen tekemisestä meditaation kaltaisena tapahtumana

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2014
Department
Taiteen laitos
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
70
Series
Abstract
Opinnäyte sisältää visuaalisia (valokuvat, piirrokset) ja kirjoitettuja fragmentteja taiteen tekemisestä meditaation kaltaisena harjoituksena, jossa pelkät nyt-hetket ja ajatuksen takaa tuleva ilmaisu ovat keskeisessä roolissa. Keskiössä on valokuva siten, että myös tekstit ovat analogioita valokuvallisuudesta monessa mielessä, esimerkiksi suhteessa aikaan ja tilaan. Kattokäsitteinä ovat valokuva ja meditatiivisuus, viitekehyksenä enimmäkseen psykoanalyyttinen ajattelu. Ilmeisinä teemoina nousevat esiin ei-tietäminen, ajan käsite, keho ja mieli, moniaistisuus, suojaaminen, kielen ulottumattomissa oleva, lapsuus ja muistaminen. Opinnäytetyön taiteellistuotannollisen osuuden muodosti Generaattorigalleriassa Porissa syyskuussa 2012 järjestetty näyttely. Dokumentaationa siitä julkaisen tämän kirjallisen työn ohessa videotallenteen ja valokuvia näyttelystä.

The thesis includes visual (photographs, drawings) and written fragments of an art process approaching meditation. I articulate a vision of now moments and creative expression which emerges to the material art work without thinking process or (re)cognition. Photograph is in the center so that there is an analogy between the text and the photographic work in more ways than one, for example in relation to time and space. The main concepts are photograph and meditative. The psychoanalytic thinking forms the prime theoretical framework of the thesis. Some concepts emerge very clearly in this study, such as not knowing, the concept of time, body-mind, diversity of senses, protection, beyond words, childhood and remembrance. An exhibition at Generaattori Gallery in Pori September 2012 made the artistic and productive stage of the thesis. A video documentation and many photographs are enclosed in the publication.
Description
Supervisor
Laakso, Harri
Thesis advisor
Pirilä, Marja
Keywords
valokuva, meditatiivisuus, ei-tietäminen, aika, keho-mieli, moniaistisuus, suojaaminen, lapsuus, muistaminen., photograph, meditative, not-knowing, time, body-mind, diversity of senses, protection, childhood, remembrance.
Citation