Advancing the Lead User Method and its Adoption in Organizations

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorHyysalo, Sampsa, Associate Prof., Aalto University, Department of Design, Finland
dc.contributor.authorHelminen, Pia
dc.contributor.departmentKonetekniikan laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Mechanical Engineeringen
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Engineeringen
dc.contributor.supervisorEkman, Kalevi, Prof., Aalto University, Department of Mechanical Engineering, Finland
dc.date.accessioned2016-09-14T09:01:19Z
dc.date.available2016-09-14T09:01:19Z
dc.date.defence2016-09-23
dc.date.issued2016
dc.description.abstractA key to being a successful business is not only being able to respond to demand but being able to anticipate future demand. This is easier said than done, as understanding what users need is one of the areas of most persistent and costly failure in product development. The importance of involving users in the development of both products and services has been widely noted, but some users develop solutions on their own. This is not a marginal phenomenon, but innovation by users and so called lead users can be found in all fields ranging from post-it-notes to sporting equipment and surgical instruments to banking services, for example. The lead user method is described as a process that companies could apply in their product or service development in order to benefit from lead users. Despite its documented advantages, the LU method has not gained ground as a standard part of companies' toolbox for product and service development.  In this dissertation, a qualitative approach building on semi-experimental set-ups, a multiple case study, and a longitudinal two-case case study was used to explore the challenges involved in the use of the LU method and to provide remedy and direction for its use in organizations that are seeking to benefit from lead users. First, this dissertation improves the concepts and means available for lead user identification. Second, it generates more understanding on and alternative means for transferring the lead user knowledge. Third, it sheds light on the factors that challenge the adoption of the LU method in an organization and provides suggestions on how the adoption hurdles could be overcome.  It was found that instead of general resistance to user ideas or new ways of working or the cost and time required by the LU method, it is the difficulty of transferring and retaining the knowledge of how to conduct a LU project that hinders its adoption in an organization. The case analyses demonstrate that the LU method features skill components that are more costly and difficult (i.e. "sticky") to transmit among employees than the adopter organizations were prepared for. Rather ironically, it is the same phenomenon that user innovation research has identified as one of the key reasons for why users hold solution and trend information and why lead users should be utilized in the first place.en
dc.description.abstractOllakseen menestyviä yritysten täytyy pystyä vastaamaan kysyntään sekä nyt että tulevaisuudessa. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty, sillä käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen on vaikeaa ja siten yksi yleisimmistä ja kalleimmista epäonnistumisen syistä tuotekehityksessä. Käyttäjien osallistamista tuote- ja palvelukehityksessä pidetään tärkeänä, mutta osa käyttäjistä kehittää ratkaisuja kuitenkin täysin itsenäisesti. Kyse ei ole marginaalisesta ilmiöstä, vaan käyttäjien tekemiä innovaatioita sekä niin kutsuttuja edelläkäyttäjiä on kaikilla toimialoilla ja tuotekategorioissa post-it-lapuista urheiluvälineisiin ja kirurgien työkaluista pankkipalveluihin. Edelläkäyttäjämenetelmä on prosessi, jota yritykset voivat käyttää saadakseen hyötyä edelläkäyttäjistä. Vaikka edelläkäyttäjämenetelmästä on todettu olevan yrityksille paljon apua, se on käytössä silti vain harvoissa yrityksissä.  Tämä väitöskirja pohjautuu kvalitatiiviseen tutkimukseen, joka koostuu semi-kokeellisista järjestelyistä, usean tapauksen tutkimuksesta sekä pitkittäisestä kahden tapauksen tutkimuksesta. Väitöskirjassa tutkittiin haasteita, jotka liittyvät edelläkäyttäjämenetelmän käyttöön organisaatioissa. Ensiksikin väitöskirjassa parannetaan käsitteitä ja keinoja, jotka liittyvät edelläkäyttäjien löytämiseen. Toiseksi saadaan ymmärrystä ja uusia keinoja liittyen siihen, kuinka edelläkäyttäjien tietoa ja osaamista voidaan siirtää yritykselle. Kolmanneksi väitöskirjassa selvitetään, millaiset asiat vaikeuttavat edelläkäyttäjämenetelmän omaksumista organisaatiossa, ja annetaan ehdotuksia, kuinka omaksumista voidaan helpottaa.  Tulokset osoittavat, että vastustus käyttäjien ideoita tai uutta työtapaa kohtaan tai edelläkäyttäjämenetelmän vaatima aika eivät niinkään haittaa menetelmän omaksumista mutta ymmärrystä siitä, kuinka menetelmää sovelletaan, on vaikea siirtää ja säilyttää organisaatiossa. Tapausanalyysit havainnollistavat, että edelläkäyttäjämenetelmä vaatii taitoa ja kyvykkyyttä, mitä on vaikeaa välittää työntekijöiden välillä (niin kutsuttu "tahmea" tieto). Onkin hieman ironista, että kyse on samasta ilmiöstä, jonka käyttäjäinnovaatiotutkimus on tunnistanut yhdeksi pääsyyksi sille, miksi käyttäjiltä on ylipäätään vaikea saada tietoa ja miksi juuri edelläkäyttäjiä kannattaisi hyödyntää kehitystyössä.fi
dc.format.extent94 + app. 59
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.isbn978-952-60-6973-9 (electronic)
dc.identifier.isbn978-952-60-6974-6 (printed)
dc.identifier.issn1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21927
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-952-60-6973-9
dc.language.isoenen
dc.opnLüthje, Christian, Prof., Hamburg University of Technology, Germany
dc.publisherAalto Universityen
dc.publisherAalto-yliopistofi
dc.relation.haspart[Publication 1]: Hannukainen, P., & Hölttä-Otto, K. (2006). Identifying customer needs - Disabled persons as lead users. In Proceedings of IDETC/CIE 2006, 18th International Conference on Design Theory and Methodology (DTM). September 10-13, Philadelphia, Pennsylvania, USA: ASME 2006 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference. Best paper award winner. DOI: 10.1115/DETC2006-99043
dc.relation.haspart[Publication 2]: Tuulenmäki, A., & Helminen, P. (2009). Lead users of positional value. In Proceedings of 8th European Academy of Design Conference (pp. 453–458). April 1-3, Aberdeen, Scotland.
dc.relation.haspart[Publication 3]: Hyysalo, S., Helminen, P., Mäkinen, S., Johnson, M., Juntunen, J. K., & Freeman, S. (2015). Intermediate search elements and method combination in lead-user searches. International Journal of Innovation Management, 19(1). DOI: 10.1142/S1363919615500073
dc.relation.haspart[Publication 4]: Helminen, P., Ainoa, J., & Mäkinen, S. (2015). Designing user innovation toolkits: exploring the interrelation between solution space and module library. International Journal of Design Creativity and Innovation. DOI:10.1080/21650349.2015.1043351
dc.relation.haspart[Publication 5]: Helminen, P., Mäkinen, S., & Holopainen, M. (2016). Better user-developer communication in service development by collaborative physical modelling. International Journal of Services and Operations Management, 23(2), 169–186. DOI: 10.1504/IJSOM.2016.074054
dc.relation.haspart[Publication 6]: Hyysalo, S., Kohtala, C., Helminen, P., Mäkinen, S., Miettinen, V., & Muurinen, L. (2014). Collaborative futuring with and by makers. CoDesign, 10(3-4), 209–228. DOI: 10.1080/15710882.2014.983937
dc.relation.haspart[Publication 7]: Helminen, P., Mäkinen, S., & Hyysalo, S. (forthcoming). Organisational adoption of the lead user method: a follow-up study on intentions versus actions. International Journal of Business Excellence.
dc.relation.ispartofseriesAalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONSen
dc.relation.ispartofseries165/2016
dc.revHerstatt, Cornelius, Prof., Hamburg University of Technology, Germany
dc.revKaasinen, Eija, Dr., Principal Scientist, VTT Technical Research Centre of Finland, Finland
dc.subject.keywordlead usersen
dc.subject.keywordlead user methoden
dc.subject.keyworduser innovationen
dc.subject.keywordproduct developmenten
dc.subject.keywordservice developmenten
dc.subject.keywordorganizational adoptionen
dc.subject.keywordedelläkäyttäjätfi
dc.subject.keywordedelläkäyttäjämenetelmäfi
dc.subject.keywordkäyttäjäinnovaatiotfi
dc.subject.keywordtuotekehitysfi
dc.subject.keywordpalvelukehitysfi
dc.subject.keywordomaksuminen organisaatiossafi
dc.subject.otherConsumption, Servicesen
dc.subject.otherDesignen
dc.subject.otherManagementen
dc.titleAdvancing the Lead User Method and its Adoption in Organizationsen
dc.titleEdelläkäyttäjämenetelmän edistäminen ja sen omaksuminen organisaatioissafi
dc.typeG5 Artikkeliväitöskirjafi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotDoctoral dissertation (article-based)en
dc.type.ontasotVäitöskirja (artikkeli)fi
local.aalto.archiveyes
local.aalto.formfolder2016_09_14_klo_09_27
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
Name:
isbn9789526069739.pdf
Size:
1.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
article2.pdf
Size:
433.33 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
publishers version
No Thumbnail Available
Name:
article5.pdf
Size:
655.23 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
accepted author manuscript / post-print version
No Thumbnail Available
Name:
article6.pdf
Size:
781.6 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
publishers version