Tuotanto- ja valmistustekniikan insinöörikoulutuksen kehittäminen konepajateollisuutemme tarpeiden ja kehitysnäkymien perusteella

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1978
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 141 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Ihalainen, Erkki
Thesis advisor
Rousi, Lauri
Keywords
Other note
Citation