Hankaus – Vaatteen ja ruumiin sommitelmasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Visual Culture
Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
30
Series
Abstract
Hankaus – Vaatteen ja ruumiin sommitelmasta käsittelee vaatteen ja ruumiin yhteenliittymää ja sitä miten ne vaikuttavat toisiinsa. Pääasiallinen esimerkkini on yksi vaate, harmaa paita, ja kokemukseni sen kohtaamisesta ja käyttämisestä. Samalla kun ruumis liikuttaa vaatetta, tuottaa vaate myös osaltaan ruumiin liikettä estäen jotain ja sallien jotain muuta tai tuottaen liikkeen impulssin. Vaate hengittää tai hiostaa ja osallistuu ruumiin lämmönsäätelyyn, se kiristää, tuntuu nautinnolliselta tai sitä ei juuri huomaa. Vaate siirtää ruumiin mahdollisuuksien rajaa ja vaikuttaa ruumiin toimintakykyyn. Ruumis tulee vaatteissa ja vaatteista, vaatteet ovat materialisoivia ja merkityksellisiä. Vaatteet ovat esineitä mutta esineisyydessään erityisiä. Ne sulautuvat osaksi ruumiiseen, tulevat hybridiksi sen kanssa tavalla, jolla harvat kappaleet yhdistyvät. Ruumis on aina jo puettu ruumis, lähes aina vaatteiden peittämä ja koskema. Vaatteet sisältyvät ruumiiseen, ne nähdään siinä aina, mutta niin että niitä ei huomata. Niiden ei nähdä usein tekevän mitään. Ruumis altistuu vaatteelle ja samalla vaate-ruumis altistuu maailmalle. Teksti jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa, Kohtaaminen, tarkastelee vaatteen ja ruumiin kohtaamista. Ruumis voi tavoittaa vain ne objektit, joiden läheisyyteen se on jo liikkunut. Samalla kuitenkin asiat ovat suuntautuneet ruumista kohti. Vaatekaupan vaatteet ovat tietynkokoisia ja tietyllä tavalla ryhmiteltyjä. Ne olettavat tietynlaisen ruumiin, jolle ne mahtuvat ja joka on kotonaan tilassa, jossa vaatteet voi kohdata. Esimerkiksi sukupuolitetussa tilassa tietyt ruumiit voivat laajentua ja kasvattaa toimintakykyään samalla kun toiset kutistuvat esimerkiksi niihin kohdistettujen katseiden vaikutuksesta. Jo pelkkä vaatteen ostaminen ei siis ole mitenkään itsestään selvää. Ensimmäisessä osassa tarkastelen myös arkisen ja tutun huomaamattomuutta ja vaatteiden näkymättömyyttä filosofiassa sekä vaatteen kohtaamisen affektiivisuutta. Toinen osa, Sommitelma, tarkastelee vaatteen ja ruumiin yhteenliittymää ja sitä, mitä vaatteet tekevät ruumiille ja mitä ruumis vaatteille ja mitä ne tekevät yhdessä. Käsittelen liikettä ja paikkaa sekä kosketusta ja altistamista/altistumista sekä ”alastomuuden ei-alastomuutta” eli sitä miten ruumis käyttää aina vaatteiden haamujälkiä. Toisen osan lopussa tarkastelen vaatteita ilman ihmisruumista ja materiaalista toimijuutta. Materia on totuttu länsimaissa näkemään passiivisena ja stabiilina. Asiat ja esineet kuitenkin vaikuttavat muihin ruumiisiin ja heikentävät tai kasvattavat niiden voimaa kuten pyrin osoittamaan tekstissäni. Esittelen työssäni myös kolme produktiota. Ensimmäinen on Galerie Suvi Lehtiseen Berliiniin kuratoimani näyttely, joka tarkasteli materiaa dynaamisena, merkityksellisenä, jännitteisenä ja toimijuutta sisältävänä. Näyttelyn taiteilijat olivat Haleh Anvari, Sarah Michelle Harrison ja Lydia Hymen, Martin Kohout, Mikko Kuorinki ja Topi Äikäs sekä Almudena Lobera. Toinen produktioni on osallistava valokuvaprojekti Studio (yhteistyössä Merja Hannikaisen kanssa). Yli 40 osallistujaa suunnitteli ja rakensi itselleen väliaikaiset vaatteet kankaista, ja sen jälkeen heidät kuvattiin. Näyttely kuvista avataan Suomen valokuvataiteen museossa toukokuun lopussa. Kolmas ja pienempi projekti on Grey Garment -blogi, jossa julkaisen kuvia ainoastaan harmaasta paidasta päälläni.
Description
Supervisor
Laakso, Harri
Keywords
vaate, ruumis, sommitelma, toimintakyky, affektiivisuus, fenomenologia, materiaalisuus, toimijuus, clothes, body, assemblage, capacity, affectivity, phenomenology, materiality, agency
Citation