Exploring the relationship between IT Governance and Strategic Alignment

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2016-06-08
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
109 + app. 64
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 110/2016
Abstract
The relationship between business and information technology (IT) has been a persistent topic of discussion both in academia and among practitioners in the past decades. The alignment of business and IT, or strategic alignment, is viewed as an important factor and driver of business value of IT. While the importance of alignment is acknowledged, organizations continue to struggle in achieving it. IT governance has been identified as one of the key factors in achieving strategic alignment. In order to effectively apply IT governance practices, it is important to understand the relationship and impact of IT governance on strategic alignment.  This dissertation explores the extent to which strategic alignment is impacted by IT governance practices. The dissertation is composed of an introduction and five individual studies addressing the different aspects of the problem. The studies apply a mixed research approach, using conceptual, qualitative and quantitative research methods. The empirical part of the dissertation consists of an in-depth case study conducted in a large multi-national service and manufacturing company and a quantitative study based on two surveys conducted among both private and public sector participants.  First two papers explore the evolution of strategic alignment and its nature from various perspectives based on extensive literature reviews. The third paper elaborates business value of IT and its link with IT governance practices in the extant literature. The fourth paper describes an in-depth case study on IT governance best practices and their impact on strategic alignment. And finally, a quantitative study explores the relationship between IT governance and strategic alignment, discusses the underlying factors affecting the alignment, and offers a set of key IT governance practices for further scrutiny.  The key contribution of this dissertation is on providing empirical evidence on the complex relationship between IT governance and strategic alignment. The research findings suggest that IT governance practices have a significant contribution to strategic alignment on operational and tactical levels. On strategic level, however, the findings suggest that the implementation of IT governance practices is dependent on how strategic IT is seen in the organization. Finally, the dissertation puts forth a new construct, a set of eight key IT governance practices found to have a positive impact on strategic alignment, refining previous research on the topic.

Liiketoiminnan ja informaatioteknologian (IT) strateginen yhteensovittaminen on pitkään ollut sekä akateemisen tutkimuksen että IT-johdon kiinnostuksen kohteena. Tietohallinnon johtamiskäytänteitä (IT Governance) on usein esitetty yhdeksi keskiseksi tekijäksi onnistuneelle liiketoiminnan ja IT:n strategiselle yhteensovittamiselle.  Tämä väitöskirja tarkastelee, miten tietohallinnon johtamiskäytänteet vaikuttavat liiketoiminnan ja IT:n strategiseen yhteensovittamiseen. Väitöskirja koostuu johdanto-osuudesta ja viidestä erillisestä artikkelista. Tutkimuksen menetelmällinen ote on yhdistelmä käsitteellistä, kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusmetodiikkaa (ts. mixed methods research). Tutkimuksen empiirinen osuus koostuu yhdestä tapaustutkimuksesta, jonka kohteena oli monikansallinen teollisuusyritys sekä kahdesta kyselytutkimuksesta, joiden vastaajat edustivat sekä julkishallintoa että liike-elämää.  Väitöskirjan kaksi ensimmäistä artikkelia tarkastelevat, miten liiketoiminnan ja IT:n strategista yhteensovittamista on käsitelty akateemisessa kirjallisuudessa. Kolmas artikkeli tarkastelee IT:n arvontuottomallien ja tietohallinnon johtamiskäytänteiden suhdetta kirjallisuudessa. Neljäs artikkeli keskittyy tietohallinnon johtamiskäytänteiden ja liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittamisen väliseen suhteeseen laadullisena tapaustutkimuksena. Viides ja viimeinen artikkeli analysoi tilastollisin menetelmin kahdella kyselytutkimuksella kerättyä aineistoa tietohallinnon johtamiskäytänteiden vaikutuksesta liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittamisen kypsyystasoon.  Väitöskirja vahvistaa empiiriseen aineistoon pohjaten kirjallisuudessa aiemmin esitettyjen tietohallinnon johtamiskäytänteiden positiivisen vaikutuksen liiketoiminnan ja IT:n strategisen yhteensovittamisen kypsyystasoon. Tutkimuksen mukaan tietohallinnon käytänteillä on merkittävä vaikutus liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittamiseen operatiivisella ja taktisella tasolla. Sen sijaan strategisella tasolla tietohallinnon käytänteiden vaikutus riippuu siitä, miten strategisessa roolissa IT nähdään organisaatiossa. Tulosten pohjalta väitöskirja nostaa esiin kahdeksan johtamiskäytännettä tukemaan tietohallinnon johtamistyötä.
Description
Supervising professor
Mäntylä, Martti, Prof., Aalto University, Department of Computer Science, Finland
Thesis advisor
Mäntylä, Martti, Prof., Aalto University, Department of Computer Science, Finland
Keywords
IT governance, strategic alignment, business value of IT, tietohallinnon johtaminen, strateginen yhteensovittaminen, IT:n arvontuotto
Other note
Parts
 • [Publication 1]: Hiekkanen, K. Helenius, M., Korhonen, J., and Patricio, E. (2012). Business and IT – Beyond Alignment. In Politis (Ed.) Proceedings of the 8th European Conference on Management, Leadership and Governance (November 8-9, Pafos, Cyprus). Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading UK. pp. 217 – 224.
 • [Publication 2]: Hiekkanen, K., Helenius, M., Korhonen, J. and Patricio, E. (2013). Aligning Alignment with Strategic Context. In Benghozi, Krob and Rowe (eds.) Proceedings of the First International Conference on Digital Enterprise Design and Management DED&M 2013, Berlin DE: Springer-Verlag, pp. 81 – 98.
  DOI: 10.1007/978-3-642-37317-6_8 View at publisher
 • [Publication 3]: Hiekkanen, K., Korhonen, J., Patricio, E., Helenius, M., and Collin, J. (2013). IT-Governance, Decision-Making and IT Capabilities. In Semmelrock-Picej and Novak (Eds.) The Proceedings of 9th European Conference on Management, Leadership and Governance, Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading UK, pp. 92 – 99.
 • [Publication 4]: Hiekkanen, K., Pekkala, A. and Collin, J. (2015). Improving Strategic Alignment: A Case Study. Information Resource Management Journal. Vol 28, No 4. pp. 19 – 37, October-December 2015. ISSN 1040-1628.
  DOI: 10.4018/IRMJ.2015100102 View at publisher
 • [Publication 5]: Hiekkanen, K. (2015). The Impact of IT Governance Practices on Strategic Alignment. International Journal of IT/Business Alignment and Governance. Vol 6, No 2., pp. 1 – 13. ISSN 1947-9611.
  DOI: 10.4018/IJITBAG.2015070101 View at publisher
Citation