Design and implementation of Andon system for Lean manufacturing

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-12-17
Department
Major/Subject
Translational Engineering
Mcode
ELEC3023
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
en
Pages
49+9
Series
Abstract
Lean manufacturing provides tools and concepts to manufacture more with less by reducing waste. The waste in Lean may be found from almost anything that does not increase the value of product being manufactured. Visual systems are one of the tools used in Lean manufacturing. These visual tools include, Andon, system that is developed in this thesis. Andon functions as colored signal on production line to quickly give status information. New system was developed capable of controlling multi-colored Z-wave LED light bulbs. Also, simple latch buttons with Z-wave enabled were created to allow alert generation. The system is able to communicate with other application by using websocket and HTTP request methods. The complete Andon system is able to control multi-colored LED lights in production floor with colors depending on the status of the alerts, which are generated by press of a button or by using the other application. The application has been taken into use successfully in the company. To this date 30 lights have been installed. These are being controlled by three different Raspberry Pis with RaZberry daughter card installed and approximately 6500 alarms have been generated to this date. More lights are being taken into use in production and at some point the Andon system will cover all the production stations on multiple floors.

Lean-tuotannon ideana on tuottaa enemmä vähemmällä. Tämä tapahtuu vähentämällä hukkaa erilaisten työkalujen ja konseptien avulla. Leanissa hukkaa voidaan löytää lähes kaikkialta, mikä ei tuota itsessään arvoa tai nosta jo tuotannossa olevan arvoa. Yksi työkalu jonka Lean tuo, on näkyvyyttä lisäävät järjestelmät. Andon, joka on tämän diplomityön kehityksen kohteena, kuuluu näihin järjestelmiin. Andon toimii värillisenä signaalina tuotantolinjalla antaen nopean tilannekuvan linjan tilasta. Uusi järjestelmä kehitettiin, joka kykenee ohjaamaan monivärisiä LED-valoja langattomasti Z-wave teknologiaa hyödyntäen. Järjestelmä sisältää myös nappeja, joiden avulla voidaan luoda hälytyksiä. Tämä järjestelmä kommunikoi toisen järjestelmän kanssa hyödyntäen websockettia sekä HTTP-pyyntomenetelmiä. Valmis järjestelmä pystyy ohjaamaan valojen värejä riippuen hälytyksen tilasta tuotantolinjoilla. Hälytyksiä voidaan luoda joko nappia painamalla, tai luomalla ne suoraan toisesta järjestelmästä. Järjestelmä on otettu käyttöön onnistuneesti yrityksessä. Tähän päivään mennessä 30 Z-wavea tukevaa lamppua on käytössä ja niitä hallitaan kolmella Raspberry Pi:llä, jotka kaikki sisältävät RaZberry tytärkortin. Hälytyksiä on luotu noin 6500 kappaletta ja lisää lamppuja otetaan edelleen käyttöön, jotta järjestelmä saadaan kattamaan kaikki tuotantolinjat.
Description
Supervisor
Eskelinen, Pekka
Thesis advisor
Risto, Malmstedt
Keywords
andon, raspberry pi, z-wave, lean
Citation