Service Provision in Virtual Home Environment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 67
Series
Abstract
Viime vuosien aikana telekommunikaatiopalvelujen tarjonta on kasvanut voimakkaasti. Perinteisesti palveluja ovat tarjonneet verkko-operaattorit, koska palvelut usein vaativat verkon infrastruktuuriin liittymistä ja sen muuttamista, eikä verkko-operaattoreilla ole aikaisemmin ollut turvallista tapaa liittää ulkoisia palveluntarjoajia verkkoonsa. Palvelut ovat myös yleensä olleet käytettävissä vain paikallisesti, oman verkko-operaattorin toiminta-alueella, rajoitetuin muokkaus- ja räätälöintimahdollisuuksin. Viime aikoina esiteltyjen uusien teknologioiden avulla palveluntarjoajille on kuitenkin avautunut uusia mahdollisuuksia liikkuvien, käyttäjään ja päätelaitteeseen mukautuvien palvelujen toteuttamiseen verkkoja turvallisesti ja hallitusti hyödyntäen. Tämä työ esittelee virtuaalisen kotiympäristön käsitteen (VHE). VHE on määritelty palveluympäristöksi, jonka ansiosta käyttäjä saa mukautettuja ja räätälöityjä palveluja riippumatta siitä mikä on käyttäjän sijainti, liityntäverkko tai päätelaitteen tyyppi. Työssä esitellään VHE käsitteen toteuttava arkkitehtuuri ja tarkastellaan kahta esimerkkipalvelua. VHE voi huomattavasti helpottaa ja nopeuttaa palvelujen luontia ja avata uusia mahdollisuuksia ulkoisille palveluntarjoajille. Palveluntarjoaja voi keskittyä palveluntarjoamiseen ja jättää muut tarpeelliset mutta raskaat tehtävät kuten laskutuksen ja palvelujen mukauttamisen VHE-palveluntuottajalle.
Description
Supervisor
Jormakka, Jorma
Thesis advisor
Jormakka, Henryka
Keywords
VHE, palvelujen tarjonta, service provision, Parlay, OSA, MExE, VESPER
Other note
Citation