Visuaalisen kulttuurin monilukukirja

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorRäsänen, Marjo
dc.contributor.departmentTaiteen laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Arten
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.date.accessioned2017-05-16T09:02:13Z
dc.date.available2017-05-16T09:02:13Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractVisuaalisen kulttuurin monilukukirja esittelee keskeisiä visuaalisen kulttuurin tulkintaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia suuntauksia. Uusi tärkeä näkökulma on kulttuurisen moninaisuuden painottaminen osana visuaalisen kulttuurin lukutaitoja. Uutta on myös taideperustaisten menetelmien hyödyntäminen sosiosemioottisen luennan rinnalla. Monilukumallissa visuaalista kulttuuria lähestytään multimodaalisesti erilaisten todellisuuden tutkimisen ja esittämisen tapojen avulla. Visuaalisen kulttuurin monilukukirja jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa lähestytään kuvataiteen opetusta osana kulttuurikasvatusta. Visuaalisen kulttuurin monilukumalli kytketään kokonaisvaltaiseen taidepedagogiikkaan, kulttuuriseen moninaisuuteen ja monilukutaitoihin. Teoksen toisessa osassa kuvatulkintaa tarkastellaan identiteettityönä. Siinä selvitetään monilukutaidon kolmen osa-alueen kuvanlukutaito, medialukutaito, ympäristönlukutaito tutkimuksellisia lähtökohtia. Teoreettisten näkökulmien lisäksi kirja esittelee kuvatulkinnan käytäntöjä, joissa painottuu jo olemassa olevien kuvien intertekstuaalinen muuntaminen, narratiivisuus sekä moniaistisuus ja taiteidenvälisyys.en
dc.format.extent415
dc.identifier.isbn978-952-60-6128-3 (printed)
dc.identifier.issn1799-4845 (electronic)
dc.identifier.issn1799-4837 (printed)
dc.identifier.issn1799-4837 (ISSN-L)
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/26226
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201705164746
dc.language.isofien
dc.publisherAalto Universityen
dc.publisherAalto-yliopistofi
dc.relation.ispartofseriesAalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE+MUOTOILU+ARKKITEHTUURIfi
dc.relation.ispartofseries4/2015
dc.subject.keywordkulttuurikasvatusfi
dc.subject.keywordtaidepedagogiikkafi
dc.subject.keywordtaidefi
dc.subject.keywordkulttuurifi
dc.subject.keywordvisuaalisuusfi
dc.subject.otherArt educationen
dc.titleVisuaalisen kulttuurin monilukukirjafi
dc.typeD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitysfi
dc.type.dcmitypetexten
Files