Korkealämpötilaiset ja kylläistä höyryä käyttävät ydinvoimaprosessit yhdistetyssä sähkön ja kaukolämmön tuotannossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1973
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
139 s. + liitt. 11
Series
Description
Supervisor
Sahlberg, P-H.
Keywords
Citation