Asumisen ja hyvinvoinnin uudet palvelumallit

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
124
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA, 3/2013
Abstract
Julkaisu on vuonna 2010 käynnistyneen ALMA-tutkimushankkeen (Asumisen ja hyvinvoinnin uudet palvelumallit) Aalto-yliopiston, BES-tutkimusryhmän tutkimusosuuden loppuraportti. ALMA-tutkimushankkeessa tarkastellaan asumiseen ja hyvinvointiin liittyvän palveluliiketoiminnan haasteita ja edellytyksiä sekä luodaan keinoja uusien palvelumallien tuottamiselle. Erityisesti tutkimuksessa on keskitytty asumissektorin toimijoiden verkottuneisiin toimintamalleihin ja yhteistyösuhteiden johtamiseen asukas- ja kiinteistöpalvelujen tuottamiseksi ja kehittämiseksi. Raportti koostuu kahdesta itsenäisestä osakokonaisuudesta: Osa 1 ”Asumispalvelut ja niiden kehittäminen” tuo esiin palveluiden kysyntään ja kehittämiseen liittyviä näkökulmia. Osassa luodaan katsaus keskeisiin asukaspalvelujen kehittämisen haasteisiin suomalaisella asumissektorilla sekä esitellään erilaisia malleja uusien palvelujen kehittämiseksi. Osan kirjoittamisesta on vastannut tohtorikoulutettava Jaakko Siltaloppi. Osa 2 ”Verkostojohtaminen palveluliiketoiminnassa” avaa verkostomaisen toiminnan edellytyksiä ja toimintamekanismeja asumisen palveluverkostoissa, erityisesti informaation ja tiedon johtamisen näkökulmasta. Osassa selvitetään ja vertaillaan palveluverkostojen johtamisen mekanismeja vakiintuneissa kiinteistöpalveluverkostoissa sekä nousevissa senioriasumiskonseptien kehittämiseen tähtäävissä kumppanuuksissa. Tutkimuksen tuloksena esitellään malli informaation ja tiedon johtamiselle palveluverkostoissa. Osan kirjoittamisesta on vastannut tohtorikoulutettava Arto Huuskonen. Hankkeen Aalto-yliopiston tutkimusosuudesta on vastannut tutkimuspäällikkö Jukka Puhto. Tutkimushanke on toteutettu yhteistyössä Tampereen teknillisin yliopiston Asumisen liiketoiminta –tutkimusryhmän (ASLI) kanssa. Hankkeen yhteistyöorganisaatiot ovat Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus, Tampereen kaupungin asuntotoimi, Asokodit Oy, ISS Palvelut Oy, Järvenpään Mestariasunnot, Realia Isännöinti Oy, Sato Oyj, sekä Suomen Aluerakennuttaja Oy. Hankkeen viestintäpalvelujen tuottamisesta on vastannut Oy Culminatum Ab.
Description
Keywords
asumisen palvelut, palveluliiketoiminta, palvelujen kehittäminen, verkostojohtaminen, arvoverkostot
Other note
Citation