Lähellä kaupunkia - lisä- ja täydennysrakentamissuunnittelma Kouvolan Kaunisnurmeen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 Ark A
Date
2014
Major/Subject
Puurakentaminen
Mcode
A-112
Degree programme
Language
fi
Pages
124 s.
Series
Abstract
This Master's thesis observes the challenges and opportunities of an urban infill development in the context of the residential area of Kaunisnurmi in Kouvola, Finland. The thesis consists of a written part and an extension and infill building plan for the southern part of Kaunisnurmi, along the Eräpolku street. The plan is based on site analysis and inhabitant participation that was implemented as a part of the thesis. The written part begins with a general look into urban consolidation in Finnish suburbs as well as an overview of issues regarding the implementation of extension and infill developments. This part also presents how inhabitant participation is used in urban infill developments. There is a review of the design principles of wooden modules and the use of them in an infill of an urban, existing environment. The plan consists of two parts: the analysis and the final plan. The analysis starts with an introduction to the Kaunisnurmi area, and it continues with presenting the methods and results of the inhabitant participation. The final plan is based on the analysis. The objective of the plan is to densify the existing urban structure and improve the accessibility of the buildings, while maintaining the valuable characteristics of the area. The plan consists of a master plan for the whole Eräpolku-area as well as a more detailed plan for an extension building on one site. The extension is designed using prefabricated wooden modules. This thesis is a part of the national User and Business Based Renovation Concept for Suburbs project (KLIKK). The main objective of this project is to develop a user-friendly industrial, overall economic and efficient renovation concept for repairing and expanding suburban apartment buildings.

Diplomityössä tarkastelen lisä- ja täydennysrakentamisen haasteita ja mahdollisuuksia Kouvolan Kaunisnurmessa. Diplomity6 koostuu selostuksesta sekä lisä- ja täydennysrakentamissuunnitelmasta Kaunisnurmen eteläosaan, Eräpolun varrelle. Suunnitelma pohjautuu alueelle tehtyyn analyysiin ja asukasosallistamiseen, joka toteutettiin osana diplomityötä. Selostuksessa käsittelen lyhyesti lisä- ja täydennysrakentamista kolmesta eri näkökulmasta. Käyn läpi yleisellä tasolla kaupunkirakenteen tiivistämisen tarvetta ja lähiöiden kehittämistä lisä- ja täydennysrakentamisen avulla. Käsittelen asukasosallistamisen menetelmiä ja hyödyntämistä osana täydennysrakentamishanketta. Lisäksi esittelen puisten tilaelementtien suunnitteluperiaatteita ja käyttöä olemassa olevan kaupunkiympäristön lisärakentamisessa. Suunnitelma koostuu kahdesta osasta: analyysista ja suunnitelmasta. Analyysissa perehdytään Kaunisnurmen tarkastelualueeseen ja lähiympäristöön. Esittelen myös lyhyesti toteutetun asukasosallistamisen menetelmiä ja tuloksia. Analyysin päätelmien pohjalta olen laatinut lisä- ja täydennysrakentamissuunnitelman alueelle. Suunnitelman tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta ja parantaa alueen rakennusten esteettömyyttä samalla kuitenkin säilyttäen alueen arvokkaina pidetyt ominaispiirteet. Suunnitelma käsittää kaupunkisuunnittelutasoisen yleissuunnitelman Eräpolun kokonaisuudesta sekä tarkemmin tutkitun, yhden tontin lisärakentamissuunnitelman puisista tilaelementeistä toteutettuna. Diplomityö liittyy kansalliseen KLIKK-hankkeeseen (Käyttäjä- ja liiketoimintalähtöinen korjauskonsepti), jossa tarkastellaan lähiöiden kehittämistä lisä- ja täydennysrakentamisen menetelmiä käyttäen sekä lähiökerrostalojen korjausrakentamista. Hankkeessa pyritään löytämään uudenlaisia palvelu- ja käyttäjälähtöisiä konsepteja sekä toimintamalleja lisä- ja korjausrakentamiseen.
Description
Supervisor
Heikkinen, Pekka
Thesis advisor
Cronhjort, Yrsa
Keywords
lisärakentaminen, täydennysrakentaminen, lähiö, asukasosallistaminen, puurakenteinen, extension building, urban infill, inhabitant participation, wood construction, suburb
Other note
Citation