Uusjaon tilien käsittelystä tietokoneavusteisessa paikkatietojärjestelmässä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1985
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
8.20
Degree programme
Language
fi
Pages
96
Series
Description
Supervisor
Heiskanen, Ossi
Keywords
Citation