Sähköisen vastusluotauksen käytöstä maaperätutkimuksissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1960
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
83 s.
Series
Description
Supervisor
Mikkola, Aulis|Siikarla, Toivo
Keywords
Other note
Citation