"30-love"

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2004
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
67
Series
Abstract
Lopputyöhöni ”30 -love” liittyvä kirjallinen osa käsittelee suunnittele- maani ja toteuttamani 3D-animaatiota. Ensimmäisessä osassa teen katsauksen niihin tekijöihin, ominaispiir- teisiin tai teoksiin, jotka viime kädessä johtivat tämän teoksen syntyyn sekä ilmiöihin, joita halusin tutkia teoksen puitteissa. Toisessa osassa on yleisluontoinen projektikuvaus, jossa käyn läpi teoksen työvaiheet ja kol- mannessa osassa keskityn pohtimaan projektin aikana tehtyjä havaintoja sekä työmetodien osalta, että omasta taiteellisesta työskentelystäni. Koska teos on totetuttu käytännössä nollabudjetilla ja talkoohenki- sesti vailla erityisiä tuotantorakenteita, eikä fokukseni ole alun alkaen- kaan tuottajan vaan pikemminkin tarpeen vaatiessa tuottavan ohjaajan, en tule käsittelemään tuotantoihin olennaisesti kuuluvia rahoitus-, tekijänoikeus-, levitys- tai markkinointinäkökulmia.
Description
Supervisor
Lappalainen, Kai
Thesis advisor
Palosaari, Laura
Keywords
3D, animaatio, perspektiivi, surrealismi, elokuva, kuvatila, kompositointi, kompositio
Citation