Kannabistalous - Kustannukset ja hyödyt kansantaloudelle

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Taloustiede
Language
fi
Pages
31 + 8
Series
Abstract
Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan kannabiksen aiheuttamia kansantaloudellisia vaikutuksia yhteiskunnille. Näitä vaikutuksia tarkastellaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän sekä rikosoikeusjärjestelmän taloudelliselta näkökannalta. Tämä tarkastelu on toteutettu esittelemällä aiheesta tehtyjä tutkimuksia sekä analysoimalla niiden löydöksiä. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, jossa aineistoja jäsennellään kustannus-hyötyanalyysin teoreettisen viitekehyksen avulla. Viitekehyksen avulla pyritään muodostamaan johtopäätöksiä poliittisen päätöksenteon tueksi. Tutkielman perusteella voidaan nähdä, että kannabiksen aiheuttamat välittömät ja välilliset kustannukset kansantalouksille ovat merkittävät. Siksi tämän tutkielman tarkoituksena on luoda katsaus niihin taloudellisiin ja sosiaalisiin seikkoihin, jotka on tärkeää ottaa huomioon, kun kannabiksen lainsäädännöllistä asemaa muutetaan yhteiskunnassa.
Description
Thesis advisor
Murto, Pauli
Keywords
kannabis, kansantalous, päihdepolitiikka, laki, rikos, terveydenhuolto, verotulot, kannabismarkkinat
Other note
Citation