Pitkittäistutkimus lasten kuvallisen ilmaisun kehityksestä alakoulussa: Omakuvapiirrosten kehitys ensimmäiseltä luokalta neljännelle ja sukupuolten välisistä eroista

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Department
Department of Art
Taiteen laitos
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
49
Series
Description
Supervisor
Kankkunen, Tarja
Keywords
kuvallinen ilmaisu, omakuvat, sukupuoli, lasten kehitys, piirustus, kuvataidekasvatus, kehityspsykologia, piirustukset
Other note
Citation