Erikoistehosteet lavastajan näkökulmasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
30
Series
Abstract
Opinnäytetyön aiheena on erikoistehosteiden toteutus, lavastajan näkökulmasta. Näkökulmaa avataan toteutetun lyhytelokuvan Bollinger tuotannon kulun kautta. Kyseisessä lyhytelokuvassa erikoistehosteiden tarve ilmeni erityisesti lopun taistelukohtauksessa. Lyhytelokuva kuvattiin vuonna 2014 Aalto-yliopiston kandielokuvaprojektina, ja se on nyt valmistumassa syksyllä 2016. Projektista kertomisen tueksi opinnäytteeseen on haastateltu fyysisten erikoistehosteiden tekijää Konsta Mannerheimoa ja digitaalisia jälkitöitä tekevää Sami Haartemoa. Erityisesti heidän tietämystään käytetään opinnäytteen toisessa kappaleessa, jossa käsitellään alalla käytettävää termistöä. Heidän kauttaan selviää myös, kuinka he oman osastonsa näkökulmasta kokevat pääsevänsä tekemään elokuvaan luotua maailmaa, yhteistyössä lavastajan kanssa. Opinnäytteessä käydään lyhytelokuvan prosessi erikoistehosteita vaativien kohtausten kautta läpi vaihe vaiheelta. Erikoistehosteet täytyy kaiken aikaa ottaa huomioon. Ketkä kiinnitetään erikoisrekvisiitan valmistukseen, miten materiaalit tulisi budjetoida ja mitä studiolavastusta suunniteltaessa täytyisi erikoistehosteiden kannalta ottaa huomioon? Opinnäytteen alussa kerrotaan kyseessä olevasta lyhytelokuvasta, siirtyen esituotannon kautta suunnitteluvaiheeseen. Suunnitelmista edetään materiaalitesteihin, ja toteutetun erikoisrekvisiitan ja taistelukohtauksen koreografian testikuvauksiin. Lopulta kerrotaan, kuinka toteutus kuvauksissa sujui erikoistehosteiden osalta. Lopun jälkitöitä käsittelevässä kappaleessa vertaillaan allekkain saman oton still-kuvia. Kuvista näkee, miltä otto näyttää kuvauksissa erikoistehosteiden kera, digitaalisten jälkitöiden jälkeen ja lopulta värimääriteltynä ja oikeassa kuvasuhteessa ollessaan.
Description
Supervisor
Mäkinen, Kaisa
Thesis advisor
Mäkinen, Kaisa
Keywords
lavastaja, erikoistehosteet, digitaaliset jälkityöt, erikoisrekvisiitta
Other note
Citation