Verensokerimittarin käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-12-15
Department
Major/Subject
Biotroniikka
Mcode
S3037
Degree programme
BIO - Bioinformaatioteknologia
Language
fi
Pages
90+17
Series
Abstract
Tyypin 1 diabetesta sairastavan henkilön sitoutuminen tiheään päivittäiseen verensokeripitoisuuden omaseurantaan on avainasemassa sairauden menestyksekkäälle hallinnalle. Diabeetikon tulisi voida mitata verensokerinsa helposti ja luotettavasti missä ja milloin vain, mutta nykyiset verensokerimittarit eivät kannusta käyttäjiä tiheisiin mittauksiin. Tämä diplomityö kirjoitettiin käyttäjäystävällisen verensokerimittarin tuotekehitysprosessin tueksi. Työssä kartoitettiin kirjallisuudesta verensokerin mittaustekniikoita, selvitettiin kyselytutkimuksella käyttäjien tarpeita ja arvioitiin käyttäjäkeskeisesti markkinoilla olevia liuskakasetillisia verensokerimittareita. Havaittiin, että mittaustekniset haasteet rajoittavat verensokerimittarin toteuttamista käyttäjien tarpeiden mukaisiksi, mutta ohjelmiston ja laitteiston innovatiivisella suunnittelulla voidaan saavuttaa käytettävyysetuja nykyisiin verensokerimittareihin verrattuna. Diplomityön tuloksena muodostetun tuotekonseptin keskeisiä piirteitä ovat älykäs ja joustava käyttöliittymä, joka tukee diabeetikkoa hoitopäätöksissä, ja kätevä muotoilu, joka mahdollistaa mittauksen tekemisen liikkeessä ja ilman laskutilaa. Koska käyttäjät haluavat kuluttaa mahdollisimman vähän aikaa diabeteksen hallintaan, täytyy verensokerimittarin uusien toiminnallisuuksien olla joko aikaa säästäviä tai tuoda muuta ilmeistä lisähyötyä käyttäjälle, kuten helpotusta epävarmuuteen verensokeritason heilahteluista.

For the successful management of type 1 diabetes, it is crucial that the patient is committed to frequent self-monitoring of their blood glucose level. A blood glucose measuring device should therefore enable the user to perform measurements anywhere, anytime, but the design of current blood glucose meters does not encourage this. This Master’s Thesis was written to support the product development process of a user-friendly blood glucose meter. Blood glucose measurement technologies were reviewed from the literature, user needs were recognized with a user questionnaire and current commercial all-in-one blood glucose meters were evaluated from a user-centred perspective. It was discovered that a shortage of sufficiently accurate measurement technologies is the main limitation to producing a blood glucose meter that optimally meets user needs. However, with innovative software and hardware design, a usability advantage to current blood glucose meters can be achieved. The main features of the product concept established as a result of this Master’s Thesis include a smart and flexible user interface, which supports the daily decision making of diabetes self-care, and a convenient hardware design, which allows the user to measure their blood glucose on-the-go. As the users want to spend as little time and effort for managing their diabetes as possible, any new functionality in a blood glucose meter design must either save time or provide a significant advantage that the user can appreciate, such as reducing insecurity over blood glucose fluctuations.
Description
Supervisor
Laurila, Tomi
Thesis advisor
Tasanen, Mikko
Keywords
tyypin 1 diabetes, verensokerimittari, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, käyttäjätutkimus, glukoosianturi, liuskakasetti, type 1 diabetes, blood glucose meter, user-centred design, user research, glucose sensor, strip cassette
Other note
Citation