Selvitys Pyhäsalmen kaivoksen kovettuvasta louhostäytöstä ja suunnitelma sen kehittämiseksi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1988
Major/Subject
Kalliorakentaminen
Mcode
Mak-32
Degree programme
Language
fi
Pages
63
Series
Description
Supervisor
Matikainen, Raimo
Thesis advisor
Lappalainen, Pekka
Seppänen, Pentti
Keywords
Other note
Citation