Sähköradan ajojohtimen dynaamisten ominaisuuksien parantaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Sähkömekaniikka
Mcode
1.17
Degree programme
Language
fi
Pages
132 s. + liitt. 90
Series
Description
Supervisor
Jokinen, Tapani
Thesis advisor
Kaljala, Jaakko
Keywords
sähkörata, ajojohdin, statiikka, dynamiikka, kuluminen
Other note
Citation