OPC UA App development for Android

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-12-14
Department
Major/Subject
Automaatio- ja systeemitekniikka
Mcode
AS3001
Degree programme
AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka (TS2005)
Language
en
Pages
51 + 6
Series
Abstract
The number of devices using the Android operating system has skyrocketed in the recent years. At the same time OPC UA applications have become increasingly more popular in industry. Despite of the increased popularity, no significant OPC UA apps for Android have been developed. The starting point for this thesis was to define the challenges and requirements for developing apps that make use of OPC UA for Android. Based on the findings, an OPC UA app was developed providing users the functionality specified in the OPC UA specification in an Android friendly way. During the developing process, the suitability of the Android operating system for OPC UA was evaluated and possible use cases were searched. It was concluded that Android offers a flexible platform for development, allowing creation of OPC UA apps. Possible use cases range from maintenance assistance to process control.

Android-käyttöjärjestelmää käyttävien laitteiden määrä on lähivuosina kasvanut räjähdysmäisesti. Samaan aikaan on teollisissa ympäristöissä alettu entistä enemmän hyödyntää OPC UA -tekniikkaa (Open Platform Communications Unified Architecture) tiedon esittämisessä ja siirtämisessä. Huolimatta OPC UA:n kehityksestä ei Android-käyttöjärjestelmälle ole vielä juuri lainkaan kehitetty tätä tekniikkaa hyödyntäviä sovelluksia. Työn lähtökohtana oli selvittää sovelluskehityksen haasteet ja vaatimukset, kun tavoitteena on luoda Android-ympäristöön sen yleisessä ekosysteemissä käytettävä OPC UA -tekniikkaa hyödyntävä sovellus. Selvitystyön pohjalta rakennettiin OPC UA asiakassovellus, joka tarjoaa käyttäjälle OPC UA -spesifikaation määrittelemät toiminnot Androidille ominaisella tavalla. Kehitystyön aikana arvioitiin Android-käyttöjärjestelmän soveltuvuutta OPC UA:n hyödyntämiseen ja kartoitettiin sovelluksen mahdollisia käyttökohteita OPC UA:ta hyödyntävissä ympäristössä. Työ osoitti, että Android tarjoaa joustavan kehitysalustan ja mahdollistaa OPC UA:ta hyödyntävien sovellusten luomisen. Mahdollisia käyttökohteita löytyy niin kunnossapidosta kuin tuotannonohjauksestakin.
Description
Supervisor
Seilonen, Ilkka
Thesis advisor
Aro, Jouni
Keywords
OPC UA, android, app, development
Other note
Citation