Karhulan koulun laajennus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
78
Series
Abstract
Rakennussuunnittelun diplomityö avaa Karhulan koulun laajennussuunnitelman suunnitteluprosessin vaiheittain. Suunnitelma perustuu yleisen arkkitehtuurikilpailun ehdotukseen Altair. Teoreettisessa taustoitusosioissa käsitellään koulusuunnittelun historiaa sekä nykytilan murrosta, avataan kilpailu- ja tilaohjelma, esitellään Kotkan Karhulan rakennushistoriaa, sekä analysoidaan tontti ja kaupunkikuva. Tämän jälkeen ratkaisumalleja haetaan viime aikoina rakennetuista suomalaisista kouluista analysoimalla niiden toiminnallisuutta ja arkkitehtuuria. Suunnitelma-osiossa jatkokehitelty versio esitellään. Työ päättyy prosessikuvaukseen ja pohdintoihin. Lähtökohtana on luoda tulevaisuuden monitoimitalo-koulukeskus. Vanhaan kouluun liittyvä laajennusosa toimii sovittelevana kappaleena kaupunkikuvallisesti hajanaisessa ympäristössä. Puurakenteinen laajennus ottaa huomioon samalla tontilla sijaitsevien 1920- ja 1950-luvulla rakennettujen koulurakennusten arkkitehtuurin ilmentäen silti uutta muotoa. Sisätilojen jäsentely vastaa tämän päivän oppimisympäristöjen haasteisiin. Uutena palvelukeskustan maamerkkinä rakennus palvelee koululaisten lisäksi myös asukkaita iltakäytössä, sekä tarjoaa kunnalliset kirjastopalvelut saman katon alla.
Description
Supervisor
Sanaksenaho, Pirjo
Thesis advisor
Hertell, Julia
Keywords
koululaajennus, oppimisympäristöt, avotilakoulu, muuntojousto, koulusuunnittelu, puurakenne
Other note
Citation