Med en fjärrledning om 70 km längd skola 15 000 KVA öfverföras från en kraftcentral till en understation; beräkna kompensationseffekten för olika värden å effektfaktorn cos y vid seglering

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1926
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
90 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kolster, Hermann
Keywords
Other note
Citation