Diplomitehtävään kuului eräiden rautasauvojen hysteriskäyrien tutkiminen 6:lla á 7:llä eri maksimi-induktion arvolla ....

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1923
Department
Sähköteknillinen osasto
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
172
Series
Description
Keywords
Other note
Citation