Retooling Planning - Towards Trading Zone Capabilities

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2017-12-08
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
59 + app. 69
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 229/2017
Abstract
The dissertation research is a compilation of four individual articles and an introductory section developing and synthesizing the article themes. The overall research interest guiding the study is concerned with the question of what kinds of resources Finnish planners need to be able to fulfil their demanding professional roles. In order to better understand the demands planning professionals are faced with, the dissertation presents novel empirical findings regarding the competence requirements of Finnish architect-planners, in addition to the learning challenges of the planning field as a whole. The empirical data consists of surveys, interviews and an educational pilot. The study presents a theoretical interpretation of the contradictory challenges identified in the work of Finnish architect-planners. The concepts of dilemma, paradox, conflict and pathology are offered as analytical tools to grasp various aspects of the developmental tensions. Learning is conceptualized as transcending theses developmental tensions by retooling or re-mediating existing practices and moving towards new forms of practice. A typology of developmental tensions and corresponding capabilities on four levels (intrapersonal, interpersonal, organizational and system level) is presented. The study further develops the theoretical and methodological examination of the notion of trading zone for planning research.

Väitöskirja koostuu neljästä erillisjulkaisusta ja johdanto-osasta. Johdanto-osassa kehitellään artikkeleiden teemoista lähestymistapa yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisten osaamishaasteiden ja heidän työssään tarvittavien kyvykkyyksien tutkimukseen. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu kolmesta valtakunnallisesta kyselystä, haastatteluista ja koulutuskokeilun analyysistä. Horisontaalinen vuorovaikutus-, neuvottelu- ja yhteensovittamisosaaminen näyttäytyy tutkimuksen empiirisen aineiston valossa yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisten yhtenä ydinosaamisalueena. Tutkimuksessa on tunnistettu yhdyskuntasuunnittelutehtävissä toimivien arkkitehtien työssä esiintyviä systeemisiä ristiriitoja ja kehitysjännitteitä ja tarkasteltu niitä dilemman, konfliktin, patologian ja paradoksin käsittein. Tutkimus kehittelee monitasoista ristiriitojen ja kyvykkyyksien typologiaa. Jännitteitä ja kyvykkyyksiä tarkastellaan neljällä eri tasolla: henkilökohtaisina, yksilöiden välisinä, organisaation ja koko systeemin tasoisina. Oppiminen käsitteellistetään tutkimuksessa ristiriitojen tunnistamiseksi ja ylittämiseksi toiminnan muuttamisen kautta. Työn teoreettinen ja metodologinen kontribuutio liittyy ammattilaisten osaamisen ja toimijuuden kontekstuaaliseen tulkintaan suunnittelun tutkimuksen kentällä, sekä suunnitteluteorian oppimis- ja käytäntökäsityksen laajentamiseen klassisten käytäntöteorioiden ja ekspansiivisen oppimisen teorian avulla. Suunnittelukommunikaatio ja vuorovaikutus käsitetään työssä käytännöllisiksi haasteiksi, joihin vastaamiseen tarvitaan uudenlaista osaamista.  
Description
Supervising professor
Mäntysalo, Raine, Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
Keywords
re-tooling, planning theory, planning education, architect-planners, capability, competence, practice, contradiction, yhdyskuntasuunnittelu, suunnitteluteoria, kaavoitusarkkitehti, käytäntö, ristiriita, suunnittelupatologia, toimijuus, ekspansiivinen oppiminen
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Kangasoja, Jonna; Mälkki, Mikko; Puustinen, Sari; Hirvonen, Jukka; Mäntysalo, Raine: Architectural Education as a Basis for Planning Work - The Pros and Cons of Professional Enculturation, Journal for Education in the Built Environment, Vol. 5, Issue 2, pp. 25–38 (14), December 2010.
  • [Publication 2]: Kangasoja, Jonna & Mattila, Hanna: Facing up to Finnish Planning Pathologies: A Contextual Interpretation of Planner Capabilities and a Call for Change In Tasan-Kok & Orange (Eds.) From Planning Student to Urban Planner: Young practitioner’s reflections on contemporary ethical challenges, Routledge 2017
  • [Publication 3]: Mäntysalo, Raine; Kangasoja, Jonna; Kanninen, Vesa: The paradox of strategic spatial planning:A theoretical outline with a view on Finland Planning Theory & Practice, Vol. 16:2, pp. 169–183, 2015,
    DOI: 10.1080/14649357.2015.1016548 View at publisher
  • [Publication 4]: Mäntysalo, Raine; Balducci, Alessandro; Kangasoja, Jonna: Planning as agonistic communication in a trading zone: Re-examining Lindblom’s partisan mutual adjustment. Planning theory Vol. 10:3, pp. 257–272, 2011,
    DOI: 10.1177/1473095210397147 View at publisher
Citation