Using locational data from mobile phones in development aid projects - A case study

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2015 Saarinen
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
90
Series
Abstract
Today’s mobile phones often possess the ability to record locational data, i.e. the ability to locate the device and its user anywhere in the world. One interesting but less-researched context where this ability is used is the context of development aid. This research contributes to development aid research and to locational data research by showcasing how locational data from mobile phones has been advocated in development aid projects. The following research questions are presented: 1) how has locational data (collected by mobile phones) been used in real-life development aid project cases? 2) What policy and research recommendations should be considered from these cases? The research questions are answered by presenting applications using locational data, their real-life use cases and big data research projects that have contributed to development aid sector. A qualitative case study methodology is interpretatively used when showcasing five selected applications (PoiMapper, Ushahidi, CommTrack, CommCare and Taarifa) and their uses. Applications and use cases are reflected to three frameworks: 1) OECD’s evaluation criteria, 2) the challenges of implementing new technologies and 3) the question of democracy/development aid. The research indicates that locational data and applications using this data have added and can add value to development aid projects. While technologies and big data research can increase the measurable impact of development aid projects, many challenges such as difficulties in implementation and choosing the right application for the task at hand should be noted. Policy recommendations include recommendations such as advocating the general use of new technologies in development aid sector and helping start-ups to build technologies that advocate locational data. Future research is needed on, for example, privacy issues, long-term impacts and less successful cases.

Monet mobiililaitteet, erityisesti matkapuhelimet, voivat kerätä ja tallettaa paikannustietoja. Laitteet voivat paikantaa sekä laitteen että käyttäjän missä päin maailmaa tahansa. Eräs mielenkiintoinen mutta vähemmän tutkittu konteksti, jossa paikannustietoja hyödynnetään, on kehitysyhteistyö. Tämä tutkimus täydentää sekä kehitysyhteistyötutkimusta että paikannustietotutkimusta esittelemällä tapauksia, joissa mobiililaitteilla kerättyä paikannustietoa on onnistuneesti hyödynnetty kehitysyhteistyöprojekteissa. Tutkimuksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin: 1) kuinka (mobiililaitteilla kerättyä) paikannustietoa on hyödynnetty kehitysyhteistyöprojekteissa? 2) Mitä toimenpide- ja jatkotutkimussuosituksia voidaan näiden tutkimustapausten perusteella esittää? Tutkimuskysymyksiä tarkastellaan esittelemällä paikannustietoa hyödyntäviä sovelluksia, niiden käyttöä kehitysyhteistyöperojekteissa sekä ”big dataan” perustuvaa kehitysyhteistyötutkimusta. Tutkimuksessa käytetään laadullista tapaustutkimusmenetelmää, jota soveltaen tarkastellaan viittä paikkatietosovellusta (PoiMapper, Ushahidi, CommTrack, CommCare sekä Taarifa). Paikkatietosovelluksia ja niiden käyttöä peilataan kolmeen viitekehykseen: 1) OECD’n kriteereihin kehitysyhteistyöprojektin arvioimiseksi, 2) uusien teknologioiden implementoinnin tuomiin ongelmiin sekä 3) demokratian ja kehitysyhteistyön yhteensovittamiseen liittyviin kysymyksiin. Tutkimustyö osoittaa, että mobiililaitteilla kerätty paikkatieto sekä sitä hyödyntävät sovellukset ovat tuonet lisäarvoa tarkasteltuihin kehitysyhteistyöprojekteihin. Paikkatietojen, ”big datan" ja mobiiliteknologioiden hyödyntäminen voivat lisätä kehitysyhteistyöprojektien mitattavia vaikutuksia. Havaittuja ongelmia ovat muun muassa uusien teknologioiden implementoinnin vaikeudet sekä oikeiden työkalujen valitsemiseen liittyvät kysymykset. Toimenpidesuosituksia ovat muun muassa uusien teknologioiden rohkeampi hyödyntäminen kehitysyhteistyöhankkeissa sekä paikkatietoja hyödyntävien kasvuyritysten tukeminen. Jatkotutkimusta tarvitaan muun muassa yksityisyydensuojaan liittyvissä kysymyksissä, pitkäaikaisvaikutusten seurannassa sekä vähemmän onnistuneiden tutkimustapausten kartoittamisessa.
Description
Supervisor
Vuori, Rasmus
Thesis advisor
Leinonen, Teemu
Keywords
development aid, locational data, case study, big data, development policy
Other note
Citation