Valoa näkyvissä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Ceramic and Glass Design
Keramiikka- ja lasitaiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
61
Series
Abstract
Opinnäytteeni tavoitteena oli valmistaa läpikuultamaton ja läpikuultava luuposliinivalaisin merihenkisen asuntomme sisustuksen osaksi. Projektini kautta tutkin ja toteutin kaksi luuposliinista valaisinprototyyppisarjaa, jotka kulkivat työnimillä Poijuvalaisin- ja Kajovalaisin-prototyyppisarja. Valaisinprototyyppi 1:n tutkimuskohteena oli muoto, jota tutkin Poijuvalaisimien valmistusprosessin kautta. Valaisinprototyyppi 2:n tutkimuskohteena oli luuposliinin läpikuultavuus, jota tutkin läpikuultavien Kajovalaisimien kautta. Tutkimukseni kautta pyrin löytämään toimivia tekniikoita kahden erilaisen luuposliinivalaisimen valmistukseen. Poijuvalaisimen tutkimuskohteina oli toimivan valumuotin suunnittelu ja valmistus sekä poijumuodon symmetrisyyden säilyttäminen ilman polttotukia. Toimivan valumuotin aikaansaamiseksi valmistin kaksi kolmeosaista kipsimuottia. Toinen kipsimuottini, jonka kahvan aukko-osan kipsisylinterit olivat irralliset, oli toimiva kipsimuottimalli kahvalliselle muodolle. Muodon painumisen välttämiseksi käytin matalia 1140-1160 °C:n lasituspolttolämpötiloja. 1140 °C:n polttolämpötila toimi valaisinprototyyppien muodon symmetrisenä pitämiseen ilman tukirakenteita. Kajovalaisimen tutkimuskohteina oli kestävän ja kirkkaasti läpikuultavan seinämänpaksuuden löytäminen sekä kvartsipolttotuen toimivuuden tutkiminen symmetrisen valaisimen valmistamiseksi. Seinämän paksuutta tutkin 2, 3 ja 5 minuutin valuajoilla. Kvartsipolttotuen toimivuutta tutkin 1275-1310 °C:n asteen lämpötiloissa eri kvartsipolttotukimuotojen avulla. Kvartsimuottitekniikka mahdollisti korkealle poltettujen ja symmetristen läpikuultavien valaisinprototyyppien valmistamisen. 1280- 1310 °C:n lämpötilat sopivat oikeanlaisen läpikuultavuuden aikaansaamiseksi. 2 min valuajalla valmistettu valaisin oli hyvin kirkkaasti läpikuultava, ja sillä oli tavoittelemani kuultavuus. Valmistusprosessien tuloksena syntyi kaksi toimivaa valaisinprototyyppisarjaa: ensimmäinen, merihenkiseen sisustukseen sopiva, läpikuultamaton Poiju-valaisinsarja ja toinen, merihenkisiin sekä eri sisustuksiin sopiva, läpikuultava Kajo-valaisinsarja.
Description
Supervisor
Jokinen, Eeva
Keywords
valaisinsuunnittelu, luuposliini, luuposliinivalaisin, valaisinprototyyppi, läpikuultavuus, kvartsipolttotuki, poiju, Wellington
Other note
Citation