Two-sided stable matching: the design of an entry-level labor market for professionals

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Taloustiede
Language
en
Pages
30+2
Series
Abstract
Entry-level labor markets for professionals often experience market failures of unraveling and congestion. The former refers to a gradual advancement of appointment dates while the latter refers to inability to consider all possible transactions. This literature review studies, how to prevent these market failures by introducing a centralized matching mechanism, and how this mechanism can reach a stable allocation of workers to firms. I introduce the deferred-acceptance algorithm of Gale and Shapley (1962) as a basis for most two-sided matching algorithms. I raise the issues of strategy-proofness and polarized interests and argue that in large markets these issues are often trivial due to the small size of the core. To demonstrate the theory’s benefits in practice, I summarize the developments of the medical intern market in the United States, where a similar method to the deferred-acceptance algorithm has been in use since 1951. In this context, I also present the Roth-Peranson algorithm as a solution for complementary preferences, that can prevent the deferred-acceptance algorithm from reaching a stable outcome.

Lähtötason työmarkkinat korkeasti kouluttautuneille ammattilaisille ovat usein alttiita markkinahäiriöille. Ensinnäkin, lähtötason työmarkkinat ruuhkautuvat helposti, kun vastavalmistuvat ammattilaiset astuvat markkinoille samaan aikaan. Toiseksi, palkkauspäivät aikaistuvat usein liiallisesti, mikä johtuu osittain markkinoiden ruuhkautumisesta. Tämä kirjallisuuskatsaus tutkii, kuinka uudet ammattilaiset voidaan ohjata tehokkaasti työhön keskitetyn järjestelmän avulla. Tämä järjestelmä parittaa työntekijät ja työnantajat ilmoitettujen mieltymysjärjestysten mukaan samanaikaisesti. Suurilla markkinoilla mahdollisuus hyötyä väärin ilmoitetuista mieltymyksistä on hyvin pieni. Teorian tueksi esittelen, kuinka Yhdysvalloissa lääketieteelliset harjoittelijat allokoidaan työpaikkoihin keskitetyn järjestelmän avulla. Opinnäytteessä käytävät algoritmit ovat: "Deferred-acceptance algorithm" ja "Roth-Peranson algorithm".
Description
Thesis advisor
Murto, Pauli
Keywords
market design, two-sided stable matching, the deferred-acceptance algorithm, labor markets
Other note
Citation