Tutkimus Helsingin kauppakorkeakouluun vuosina 1977-1979 sisäänpäässeiden opiskelijoiden opintomenestykseen vaikuttaneista tekijöistä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1987
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
KAUPPAKORKEAKOULUT, OPISKELIJAT
Citation