Investoinnit yrityksen finanssipäätöksenteon osana : ekonometrinen simultaanimalli

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Licentiate thesis
Date
1974
Department
Major/Subject
Kansantaloustiede
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
[6], 135 sivua
Series
Description
Keywords
päätöksenteko, investoinnit, analyysi, yritykset, beslutsfattande, investeringar, analys, företag
MMS ID
995668694406526 | Availability info (Aalto-Primo)
Citation