Korkeakoulujen ruotsin opettajat yhteistyössä - ROKK-hanke

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
203 + app. 40
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 14/2016
Abstract
ROKK-hanke (Ruotsin opetuksen kehittäminen korkeakouluissa) on ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kielikeskusten ruotsin opettajien yhdessä toteuttama kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on ollut ruotsin kielen opetuksen kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen korkeakouluopetuksessa. Tähän tavoitteeseen on pyritty keskittymällä kolmeen pääteemaan, jotka ovat olleet joustavat oppimispolut, integrointimallit ja arviointikäytänteet. Näihin kaikkiin teemoihin on luotu suosituksia ja malleja, joita kaikki korkeakoulujen ruotsin opettajat ja soveltaen myös muiden kielten opettajat voivat hyödyntää omassa opetuksessaan.
Description
Keywords
ROKK-kehittämishanke, yliopistot, ammattikorkeakoulut, ruotsin opetus, kehittäminen
Other note
Citation