Helsingin kaukolinjapuhelinkeskuksen suunnittelu ja kustannusarvio. Nykyään tapahtuva kaukoliikenteen muuttuminen ja laajeneminen nopeaksi liikenteeksi otetaan huomioon

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1932
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
150 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Karlsson, S. A.
Keywords
Other note
Citation