Tasavirtayhteyksien keskeytysten aiheuttamat markkinavaikutukset ja niiden merkitys Fingridin strategiassa sekä kunnossapidossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-02-25
Department
Major/Subject
Strateginen johtaminen
Mcode
IL3006
Degree programme
Tuotantotalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
64
Series
Description
Supervisor
Kauranen, Ilkka
Thesis advisor
Helander, Jari
Keywords
tasavirta, sähkömarkkinat, kunnossapito, kantaverkkoyhtiö, Fingrid
Other note
Citation