Mobiilivertaisverkon hajautetun tiedostoluettelon suunnittelu ja toteutus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2007
Major/Subject
Networking technology
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
ix, 68
Series
Abstract
Vertaisverkot ovat osoittautuneet hyvin suosituiksi kiinteässä Internetissä. Akateemisesta näkökulmasta mielenkiintoista on, että matkapuhelinverkkoa varten suunniteltuja vertaisverkkoja ei vielä ole. Tässä diplomityössä käymme aluksi läpi mobiilivertaisverkosta tehtyjä tutkimuksia. Tämän jälkeen kuvaamme uudenlaista lähestymistapaa, joka käyttää SIP (Session Initiation Protocol) -protokollaa vertaisverkon merkinantosanomien kuljettamiseen. Tästä lähestymistavasta, joka tarjoaa useita etuja, käytämme nimeä P2P-over-SIP. Seuraavaksi kuvaamme mobiilivertaisverkosta tehdyn toteutuksen. Erityisesti kuvaamme tekemämme supersolmun ohjelmistototeutuksen, jonka avulla puolikeskitetty järjestämätön arkkitehtuuri muodostuu. Testaamme toteutusta oikeudenmukaisissa skenaarioissa ja tuloksia analysoimalla teemme päätelmiä arkkitehtuurin soveltuvuudesta laajempaan käyttöön. Lopuksi pohdimme aiheeseen liittyviä kehitysmahdollisuuksia.

The absence of a Peer-To-Peer (P2P) network designed specifically for mobile phones, which has proven extremely popular on fixed networks, is a very attractive topic from an academic research standpoint. This thesis begins by exploring the work done by the scientific community thus far in the field of mobile Peer-To-Peer. It then describes a novel approach [1] that utilizes the Session Initiation Protocol (SIP) to carry P2P control messages. This approach is called P2P-Over-SIP, and has several advantages over other non standard protocols. We then describe a software implementation using P2P-Over-SIP. Especially we describe our implementation of a super-peer node, used to build a mobile P2P network with an unstructured semi-centralized architecture. We detail the results obtained from testing our implementation with realistic usage scenarios. An analysis of our results is done and conclusions are drawn on the properties of our network. Lastly we comment on possible future work to be done in this area.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo; Prof.
Thesis advisor
Beijar, Nicklas; TkL
Keywords
Peer-To-Peer (P2P), Session Initiation Protocol (SIP), IP Multimedia Subsystem (IMS), 3rd Generation (3G) cellular network
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-009710