Lista inspiraation lähteistä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Graphic Design
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
67
Series
Abstract
Opinnäytetyöni on produktio, jonka teen zinen, yleisesti luonnehdittuna pienen levikin omakustannelehden, tyyliin. Produktioni aihe on kuvitettu lista inspiraation lähteistä. Päämäärä produktiolleni on ollut kehittyä kuvittajana ja löytää piirtämisen into uudelleen. Tavoitteena on esittää kehitys kuvitetun listan kautta. Opinnäytteen kirjallinen osio ja kuvitettu lista on sidottu produktiokokonaisuudeksi, zineksi. Työlläni haluan innoittaa myös sen lukijoita etsimään innoitusten lähteitään. Tutkin työni kehitystä prosessikuvauksen kautta. Produktion ulkoasu ja kuvitusten tyyli ilmentävät tapaani tehdä töitä käsin.

My barchelor thesis is a production made in the form of a zine, which is generally defined as a small distribution self-published magazine. The subject of my production is an illustrated list of sources of inspiration. The aim of my production has been to develop as an illustrator and to find the passion for drawing again. My goal is to illustrate the development through an illustrated list. The written part of the thesis and the illustrated list have been bound as one whole production, a zine. With my work I also want to encourage its readers to look for their sources of inspiration. I study the development of my work through written process depiction. The appearance of the production and the style of my illustrations express my way to work with my hands.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Keywords
kuvitus, kuvittaja, zine, omakustanne, lista, inspiraatio, luovuus, lehti, illustration, illustrator, zine, self-publication, list, inspiration, creativity, magazine
Other note
Citation