Automated functional system integration testing of Suomi 100 satellite

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-06-18
Department
Major/Subject
Space Science and Technology
Mcode
ELEC3039
Degree programme
NanoRad - Master’s Programme in Nano and Radio Sciences (TS2013)
Language
en
Pages
7+120
Series
Abstract
A large portion of launched CubeSats have failed early on their missions. Potential source of failures has been identified from statistical data of CubeSat missions as being inadequate functional system integration testing. In this thesis test automation was used to perform functional system integration testing for the Suomi 100 CubeSat. Reusable software library, called CubeSatAutomation, was developed for test automation and testing was conducted with a widely used open source test automation framework known as Robot Framework. With the performed tests proper functionality was verified for essential satellite features such as radio communication, telemetry, safe resets and battery recharging through the solar panels among others. The testing however identified certain issues in the integration of the payload radio instrument. The tests included the “Day in the life” testing and it is possible to anticipate that this test can increase the overall success rate of CubeSat missions. A testing guideline that includes this test is recommended to be added to the CubeSat project.

Suuri osa avaruuteen laukaistuista CubeSat –satelliiteista on epäonnistunut jo mission alkaessa. Toteutuneiden CubeSat –missioiden tilastojen pohjalta onkin esitetty, että yksi merkittävä epäonnistumisen syy on ollut puutteellinen järjestelmän funktionaalinen integraatiotestaus. Tässä työssä Suomi 100 –piensatelliitille suoritettiin testiautomaatiota käyttäen funktionaalisia järjestelmän integraatiotestejä. Työssä kehitettiin uudelleenkäytettävä testiautomaatiokirjasto, nimeltään CubeSatAutomation, ja tätä voidaan käyttää vapaasti jaettavissa olevan Robot Framework testaustyökalun kanssa. Testien avulla varmennettiin satelliitin perusominaisuuksien toimivuus, esimerkiksi radiokommunikaatio, telemetria, turvalliset uudelleenkäynnistykset ja akkujen latautuminen aurinkopaneelien avulla. Testit toivat esille mm. satelliitin radiomittalaitehyötykuorman integraatioon liittyviä ongelmia. Satelliitille tehtiin myös niin kutsuttuja "Päivä satelliitin elämässä”-testejä. On oletettavaa, että tämän testin suorittaminen piensatelliiteille pienentäisi aikaisen epäonnistumisen todennäköisyyttä. Työn tuloksena on suositus CubeSat –satelliitti konseptiin lisättäväksi ohjeistusta järjestelmän integraatiotestaamisesta, johon testi sisältyy.
Description
Supervisor
Kallio, Esa
Thesis advisor
Kestilä, Antti
Keywords
CubeSat, satellite failures, Suomi 100, test automation, integration testing, system testing
Other note
Citation