On numerics of boundary integral equations in electromagnetic scattering

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Electromagnetics
Sähkömagnetiikka
Mcode
S-96
Degree programme
Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
vii, 52
Series
Abstract
Tässä työssä johdetaan Stratton-Chu kaavoista ja niihin liittyvien potentiaalien raja-arvokaavoista lähtien EFIE, MFIE, CFIE ja Müllerin formulaatiot sähkömagneettisen sironnan integraaliyhtälöille. Näiden avulla rakennetaan C- ja MATLAB-ympäristössä RWG-elementtejä käyttäen numeeriset ratkaisuohjelmat EFIE, MFIE sekä CFIE-formulaatioille täysjohtavan kappaleen tapauksessa sekä Müllerin formulaatiolle dielektrisen kappaleen tapauksessa. Tämän toteutuksen avulla tutkitaan eri formulaatioiden käyttäytymistä numeerisesti. Erityisesti näytettiin numeerisesti pintaintegraaliyhtälöiden sisäresonanssi- ja matalan taajuuden ongelmien esiintyminen. Lisäksi näytettiin numeerisesti, että nämä ongelmat poistuvat sopivalla formulaatiolla. Lopuksi sirontayhtälön ratkaisijaa käytettiin pitkän kapean levyantennin muodon optimointiin antennin hyvän suuntaavuuden saavuttamiseksi. Tuloksena löydettiin muoto, joka on lähellä aikaisemmin tunnettua Landstorferin lanka-antennia sekä kaksi muuta muotoa, jotka poikkeavat huomattavasti Landstorferin antenneista.

The EFIE, MFIE, CFIE and Müller formulations for the surface integral equations were derived from the Stratton-Chu formulas and limit theorem of the double layer potential. Their numerical implementations were constructed using the RWG-elements in the C-language and MATLAB environments. EFIE, MFIE and CFIE were applied to a perfectly conducting scatterer, and the Müller formulation to a dielectric one. The interior resonance problem and low frequency breakdown were rediscovered and the remedies discovered earlier were also presented. The solver of the scattering problem was used to optimise the directivity of a long patch antenna. A shape was found that is similar to one found by Landstorfer for a wire antenna and two other shapes that differ noticeably from Landstrofer's antennas.
Description
Supervisor
Nikoskinen, Keijo; Prof.
Thesis advisor
Sarvas, Jukka; Prof.
Keywords
EFIE, MFIE, CFIE, Müller formulation, antenna shape optimisation
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-012018