Radio Network Optimisation with Spatial Database Tools

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2006
Major/Subject
Tietojenkäsittelyteoria
Mcode
T-79
Degree programme
Language
en
Pages
90
Series
Abstract
Työn tavoitteena on löytää ne radioverkon optimoinnin tehtävät, jotka voidaan luontevasti toteuttaa relaatiotietokantojen Spatial-ominaisuuksilla<sup>2</sup>. Ohjelmistokehittäjät hyötyvät selkeästi tietokantojen spatiaali-laajennuksista. Geospatiaalinen tieto on informaatiota karttaobjektien sijainnista ja muodosta maapallon pinnalla. Spatiaalitietoa käsitellään erilaisilla GIS<sup>3</sup> työkaluilla. Spatiaalitieto voi olla joko rasterimuodossa tai vektorimuodossa. Työn teoriaosuudessa keskitytään spatial-ominaisuuksiin, jotka ovat käytettävissä tietokantojen sisäisissä funktioissa. Spatiaaliominaisuudet havainnollistetaan työssä neljällä käytännön esimerkillä. Tämän työn päätavoite on graafisten radioverkon optimointityökalujen suorituskyvyn lisääminen. Käytännön esimerkit ovat: (1) tietojen lataaminen näytölle ilman viiveitä, (2) koordinaattimuunnokset geograafisen koordinaattijärjestelmän ja paikallisten projektioiden välillä, (3) automaattinen naapuruuksien luominen radioverkon soluille sekä (4) nopean dominanssilaskennan kehittäminen. Kaikkien esimerkkitapauksien yhteisenä vaatimuksena on suoritusnopeus. Koska geograafiset sovellukset kehittyvät voimakasta vauhtia, on hyvä liittää sovelluksien tietokantoihin spatiaaliominaisuus. Ominaisuus, joka on tarjolla jo hyvin monessa tietokantatuotteessa. Tämän työn tarkoitus on myös osoittaa visuaalisten työkalujen käytön mielekkyys radioverkon optimoinissa.
Description
Supervisor
Kari, Hannu H.
Thesis advisor
Laurila, Mika
Keywords
spatial, geograafinen, geographic information, paikkatieto, radio network, radioverkko, optimisation, optimointi, performance, suorituskyky
Citation