Metalli-lasirakenteisen kaksoisjulkisivun materiaalien soveltamiskriteerit

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Licentiate thesis
Date
2003
Major/Subject
Teräsrakennetekniikka
Mcode
Rak-83
Degree programme
Language
fi
Pages
104, [43]
Series
Helsinki University of Technology Laboratory of Steel Structures publications, Teknillisen korkeakoulun teräsrakennetekniikan laboratorion julkaisuja
Abstract
This thesis deals with criteria for application of materials to a façade that is covered by a separate glass casing. Some materials may be connected to a particular structure or detail. Criteria may concern building physics, architecture, lighting or structures. Criteria in building physics include factors concerning heat, noise and humidity, which are influenced by radiation, absorption and reflection of light and heat, by sound transmission, air permeability and shelter against rain. Lighting criteria may be such as means to affect quantity and quality of light e.g. selecting materials on the grounds of transmission, reflection, scattering and discoloration of light and their control. Architectural criteria are related to using characters of materials so that appearance and operation of building will stay satisfactory, also when circumstances vary. Structural criteria are related to capacity, safety, security, service and structural functioning. Criteria may also be economical like construction and operating costs. By criteria it is possible to specify the usability of materials in a double glazed façade, what kind of materials and on what ground they have to be used and how these must be applied so that they will operate satisfactorily. Criteria will be specified resulting from needs of parties involved in building, and are typically individual for every double skin façade. This thesis deals with factors to be taken into account in criteria and their background.

Metalli-lasirakenteisen kaksoisjulkisivun materiaalien soveltamiskriteerit ovat materiaalien arviointiperusteita, joissa otetaan huomioon kaksoisjulkisivun erityispiirteet. Materiaalien virheetön käyttö edellyttää joskus tiettyjä rakenneratkaisuja. Kriteerit voivat olla rakennusfysikaalisia, arkkitehtonisia, valaistuksellisia ja rakenneteknisiä. Rakennusfysikaaliset kriteerit sisältävät lämpötekniset, äänitekniset ja kosteustekniset tekijät, joihin vaikuttavat valon ja lämmön imeytyminen, heijastuminen ja säteily, ääneneristävyys, ilman läpäisevyys ja sateen suoja. Valaistuksellisia kriteereitä materiaaleille voivat olla valon määrään ja laatuun vaikuttamistavat, kuten valon läpäisevyys, heijastavuus, hajottamiskyky, värjäytymisominaisuudet ja niiden säätely. Arkkitehtoniset kriteerit liittyvät materiaalien ominaisuuksien hyväksikäyttöön niin, että ulkonäkö ja rakennuksen toiminta ovat toivottuja, myös olosuhteiden vaihtuessa. Rakenneteknisiä kriteereitä voivat olla mm. lujuus, pysyvyys, sitkeys, varmuus, turvallisuus ja huollettavuus. Kriteerit voivat olla myös taloudellisia kuten rakentamiskustannukset ja käyttökustannukset. Kriteereillä määritellään materiaalien käyttökelpoisuus kaksoisjulkisivussa, millaisia materiaaleja on käytettävä, ja millä perusteilla ja miten niitä on sovellettava kaksoisjulkisivuun, että ne toimisivat siinä toivotulla tavalla. Kriteerit määritellään lähtien eri osapuolten tarpeista, yleensä jokaiseen kaksoisjulkisivuun yksilöllisesti. Tässä työssä on tarkasteltu tarkemmin arviointiperusteissa huomioitavia asioita ja niiden taustoja.
Description
Supervisor
Mäkeläinen, Pentti; Prof. TkT
Keywords
double glazed façade, double skin façade, metal glass façade, intelligent façade, metal glass structure, application criteria, edge strength, temperature measurements, kaksoisjulkisivu, kaksoislasijulkisivu, metalli-lasijulkisivu, älykäs julkisivu, metalli-lasirakenne, soveltamiskriteerit, arviointiperusteet, reunalujuus, lämpötilamittaukset
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-001309