Tilaelementtitekniikan hyödyntäminen rivitalotuotannossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
77 s. + liitt.
Series
Abstract
The aim of this study was to find out how to utilize prefabricated building unit technology in NCC Rakennus Oy terraced house production, and to visualize the changes in the construction process utilizing the prefabricated building units in the construction company's operation system. This study was a literary study which started by getting familiar with the literary sources and proceeded to negotiations with the prefabricated box unit suppliers, and on to the company visits together with the NCC Rakennus Oy staff members. The major outcome of this study was the time saved in the construction process which explains an estimated 66 % of the saving potential in the operating and total costs. From the orderer's point of view, the use of prefabricated box units will be worthwhile if the saving in the operating and total costs is more than the gross margin of the supplier of the prefabricated box units. When the construction work is done in a stable industrial environment it will both enhance work safety and the actual building in the construction site will approach assembly work. As a result, a suitable partner was found for the research project. The expertise of the supplier has, in its part, supported the actual visualization processes in the prefabricated box unit projects. Some further research could be carried out on the energy efficiency of a construction site utilizing prefabricated box unit technology, and on the structural technology to enable different kinds of room space possibilities, and some architectural research, in order to discover new floor plans and facade solutions.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tilaelementtitekniikan hyödyntämismahdollisuudet kohdeyrityksen pientalotuotannossa, sekä kuvata muutokset yrityksen toimintajärjestelmän mukaiseen rakennusprosessiin tilaelementtirakentamisessa. Tutkimusmenetelmä oli kirjallisuusselvitys, jossa perehdyin alan lähdekirjallisuuteen ja etenin sitä kautta tilaelementtitoimittajaneuvotteluihin ja yritysvierailuihin yhdessä kohdeyrityksen henkilöstön kanssa. Tutkimuksen merkittävin tulos on työmaan rakentamisaikataulun lyhentyminen, johon perustuu arvioitu 66 % käyttö- ja yhteiskustannusten säästöpotentiaali. Tilaajan näkökulmasta tilaelementtirakentamisesta tulee karkeasti laskien kannattavaa, jos käyttö- ja yhteiskustannusten säästö ylittää tilaelementtitoimittajan katteen. Rakentamisen siirtyessä vakaisiin tehdasolosuhteisiin työturvallisuus paranee ja työmaalla tapahtuva rakentaminen muuttuu lähemmäksi kokoonpanoa. Työn tuloksena löydettiin myös sopiva yhteistyökumppani tutkimushankkeen toteutukseen. Toimittajan asiantuntemus on osaltaan tukenut prosessikuvausten laadintaa tilaelementtirakennehankkeissa. Jatkotutkimuksena voisi selvittää tilaelementtikohteen rakennusfysiikkaa energiatehokkuuden näkökulmasta, rakennetekniikkaa eri huonetilaratkaisujen mahdollistamiseksi sekä arkkitehtitutkimusta erilaisten pohja- ja julkisivuratkaisujen löytämiseksi.
Description
Supervisor
Saari, Arto
Thesis advisor
Leskelä, Ilkka
Junnonen, Juha-Matti
Keywords
prefabricated building unit, tilaelementti, module, rakentaminen, terraced house, moduuli, detached house, rivitalo, production, tuotanto, pientalo, pientalorakentaminen
Other note
Citation