Vaatimusmäärittely Helsingin liikennelaitoksen pysäkkitiedotusjärjestelmälle

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2006
Major/Subject
Telecommunication
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
56
Series
Abstract
Tässä työssä selvitetään vaatimukset sekä haetaan toteutusvaihtoehtoa tiedotusjärjestelmälle, jolla julkisen liikenteen pysäkeille sijoitettaviin näyttöihin voidaan välittää tiedotuksia joukkoliikenteen häiriöistä mahdollisimman pienin kustannuksin, mutta silti riittävän luotettavasti. Selvitystyö aloitettiin Helsingin Kaupungin Liikennelaitoksen suunnittelutoimistolla käytyjen neuvotteluiden perusteella. Työ tehtiin pääasiassa sähköpostia, Internettiä ja puhelinta käyttäen. HKL:n tekemän tutkimuksen perusteella matkustajien toiveena on saada tieto pysäkille ensisijaisesti näyttötaulumuodossa. Tietoa kaivataan silloin kun normaalista aikataulusta on poikkeamia. HKL:llä on jo muutamilla pysäkeillä tiedotusjärjestelmä, mutta koska tavoitteena on lähes jokaisen pysäkin varustaminen tiedotusnäytöllä, tavoitteena on saada pysäkeille tieto nykyisiä järjestelmiä edullisemmin. Mallia haetaan muiden maiden liikennelaitoksien tiedotusjärjestelmistä. Ne ovat suurien kaupunkien ratkaisuja, eivätkä siten suoraan toteutuskelpoisia Helsingissä. Vaatimusmäärittelyllä haetaan HKL:lle sopivinta ratkaisua huomioiden kustannustekijät ja Helsingin maantieteellinen asema. Tavoitteena on selvittää vähimmäisvaatimustaso palvelun toteutustekniikalle. Työn yhteydessä esitellään salaisessa osassa myös esimerkkiratkaisu laitteen fyysiselle kokoonpanolle. Oikein kohdentuneiden vaatimuksien perusteella toteutetulla pysäkkitiedotusjärjestelmällä voidaan parantaa joukkoliikenteen käyttäjien asiakastyytyväisyyttä ja liikennelaitoksen imagoa innovatiivisena ja modernia teknologiaa hyödyntävänä toimijana.

This thesis describes the requirements and a possible implementation for an information system in which information about traffic disturbances can be displayed to passengers on bus stops with lowest possible costs but still reliably enough. This definition work was started with an interview with the Helsinki City Transport (HCT) planning office. Work was mainly done using e-mail, Internet and telephone. Analysis made by HCT showed, that passengers want information on bus-stops mainly in written form on display. Information is needed, when unexpected deviations from the timetable occur. HCT have already an information system on a few stops. Their target is to have an information system on nearly every stop. The cost of information distribution has to be lower than with the current systems. Models used in greater cities in other countries are presented, but these solutions are not directly usable by HCT. Definition of requirement aims to search for the most suitable solution for HCT considering cost level and the geographical position of Helsinki. Target is to define the minimum requirement level for possible implementation technologies. As a result, also an example implementation solution for the physical configuration of the system is presented in the confidential part of this thesis. With correctly pointed requirements to bus stops information system the passenger satisfaction can be increased and the transport company's image as an innovative company utilising modern technology can be developed.
Description
Supervisor
Häggman, Sven-Gustav; Prof.
Thesis advisor
Jukkara, Pasi; DI
Keywords
public transportation, bus traffic, traffic institute, surroundings, requirements, system, bus stop, GSM modem, SMS, joukkoliikenne, linja-autoliikenne, liikennelaitos, häiriöt, ympäristö, tiedotus, vaatimukset, järjestelmä, pysäkki, GSM modeemi, SMS
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-006186