Intuitiivinen muotoilupeli

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2019
Department
Major/Subject
Muotoilu
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
33 + 1
Series
Abstract
Opinnäyte tutkii intuitiota muotoiluprosessissa. Sen tarkoitus on saada syvempää ymmärrystä omaan suunnittelutyöhön intuition näkökulmasta. Intuitiota tutkittiin muotoiluprojektissa, jota ohjasi intuitiota haastava ja kehittävä muotoilupeli. Pelissä intuitiolle annettiin ratkaistavaksi muotoilullinen tehtävä, jonka jälkeen havainnoitiin, minkälaisia ratkaisuita se tarjoaa ja mitä olosuhteita intuitio vaatii. Vaikka muotoilupelin funktio oli vain toimia alustana intuition tutkimiselle, sivutuotteena syntyi sarja mustia kukkaruukkuja. Muotoilupeli teki hyvin näkyväksi sen, miten ja missä olosuhteissa intuitio toimii. Läsnäolon kokemuksella oli selkeä yhteys intuitioon. Voimakas kokemus intuitiosta auttoi luottamaan ideaan. Muotoilupelin osoitti selkeästi ne esteet, jotka haittaavat vapaata luomista ja intuitiivisten viestien havaitsemista. Peli paljasti myös takertumisen loogiseen ajatteluun suunnittelutyössä, kun läsnäolon kokemusta ei ollut. Opinnäytetyö osoitti, että suunnittelutyössä on oman hyvinvoinnin ja työn laadun kannalta tärkeää kiinnittää huomiota siihen, millaisessa mielentilassa työtä tekee. Intuitioon voi virittäytyä ja se kannattaa.
Description
Supervisor
Lautenbacher, Nathalie
Thesis advisor
Lautenbacher, Nathalie
Keywords
muotoilu, intuitio, luovuus, keramiikka, dreija, dreijaaminen
Other note
Citation