Energy Efficiency development of LTE network

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-10-21
Department
Major/Subject
Tietoliikenneohjelmistot
Mcode
T-110
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka
Language
en
Pages
10+43
Series
Abstract
Ilmastonmuutos on lisännyt huomiota haitallisiin päästöihin ja niiden vähentämiseen. Mobiiliverkko-operaattoreilla on haasteita kannattavuuden kanssa, johtuen uusiin tekniikoihin investoimisesta, energian hintojen noususta ja EU:n rajoituksista. Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia erilaisia metodeja ja tekniikoita energian säästämiseksi LTE-verkkojen tukiasemissa, jotka vievät suurimman osan LTE-verkkojen energian kulutuksesta. Tavoitteena oli myös ymmärtää käyttökokemuksen ja energiatehokkuuden yhteys ja siihen liittyen suoritettiin asiantuntijahaastatteluja. Asiantuntijahaastatteluista löydettiin, että energiatehokkuutta ei voida lisätä pienentämällä käyttökokemusta. Diplomityöhön suoritettiin myös laboratoriomittauksia energiansäästömahdollisuuksista LTE-verkkojen tukiasemissa. Mitatuista vaihtoehdoista paras oli MIMO-tekniikasta vaihtaminen SIMO-tekniikkaan. Tuloksien perusteella muodostettiin askennallinen malli, jonka avulla koko verkon energian säästöt voitiin laskea. Mallista saatiin tulokseksi jopa miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

The sector of information and communication technology is developing rapidly and is connecting already more than four billion people. Climate change has caused more awareness of emissions and how to reduce them. Mobile operators have challenges with profitability due to investments in new technologies, energy prices and EU's regulations. Mobile operators are interested in energy efficiency to decrease emissions. The objective of this thesis is to study different methods and technologies to save energy at the LTE base stations, which are the main energy consuming parts of the LTE networks. One goal was also to understand the connection between energy efficiency and user experience. Expert interviews were done about the connection between energy e ciency and user experience. As a result was found that decreasing user experience for increasing energy efficiency is not possible. In the laboratory examination various measurements about alternative possibilities to save energy in the base stations were conducted. Additionally it was taken into account that mobile user experience should not be weakened because of the energy efficiency development. According to the measurements the most potential technology to save energy is related to the switching between MIMO and SIMO configurations. Based on this result a model calculating savings in the whole network was developed. The results indicate that up to one million euros annual savings are possible when applying this technology to the typical mobile network.
Description
Supervisor
Nurminen, Jukka
Thesis advisor
Luukkainen, Sakari
Keywords
Other note
Citation