Hitaat tekstiilit

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
73
Series
Abstract
Opinnäytteessäni määrittelen hitaat tekstiilit käsittelemään tekstiilejä, joiden tekotavat ovat aikaa vievää käsillä tekemistä, kuten neulominen, virkkaaminen tai ryijyn solmiminen. Kyseessä olevat tekniikat ovat käsin tehtynä väistämättä hitaita ja lopputuloksen saavuttamiseksi tulee uhrata aikaa sekä olla kärsivällinen. Yhteistä tekniikoille on myös tekoprosessi, joka pakottaa pysähtymään arjessa. Opinnäytteessäni toteutin isoäitini kanssa kaksi perinteistä ryijyä, sekä kolme luonnosta joita kutsun tutkielmiksi. Etsiessäni teemaa ja visuaalista aihetta ryijyilleni, päädyin pohtimaan omakuvia ja selfieitä. Aluksi luonnostelin selfieistä esittäviä omakuvia tusseilla ja musteella, mistä päädyin pian abstraktiin muotokieleen. Lopulta päätin lähestyä abstraktia omakuvaa materiaalien kautta. Pohdin, olenko pehmeää silkkiä vai karheaa villakangasta. Mitä jos en sitä itse päätä, vaan annan läheisteni valita materiaalit. Omakuva muuttui kollektiiviseksi muotokuvaksi. Liitin hidastaminen-teeman opinnäytteeseeni, sillä koen sen ajankohtaiseksi omassa tekemisessäni ja se myös tuntuu olevan aihe, mikä on tänä päivänä jatkuvasti esillä. Koen, että koko ajan tulisi olla produktiivinen ja mahdollisimman tehokas, vaikka tekisi mieli hidastaa. Vallitseva levottomuuden tunne arjessa tekee pysähtymisestä ajoittain hankalaa. Käsityöt tarjoavat rauhoittavan pakopaikan, ne voivat olla jopa osa omakuvan rakentumista ja ne kehittävät luovuutta, jota voi hyödyntää myös arjen ongelmatilanteissa. Opinnäytteeni tavoite oli tuoda itselle ymmärrystä siitä, mitkä ovat hitaan työprosessini vaikutukset, ja saadun ymmärryksen kautta jopa kehittää omaa työskentelyä itselle rikkaammaksi sekä nautinnollisemmaksi.

In my thesis I define slow textiles as those, which ways of making are time consuming handwork, such as knitting, crocheting or making a rya rug. Each of these techniques are relatively slow and they demand time and patience from their maker. Common for each early mentioned techniques is also the process, which forces to stop in your everyday life and take a deep breath. In my thesis I created three textile sketches for the final pieces, which were two traditional rya rugs. The rugs were made in collaboration with my grandmother. When searching for a visual theme for the rya rugs, I ended up researching about selfies and self-portraits. At first I sketched selfies with ink, which led me to a more abstract way of expressing portraits. Finally I ended up working towards the abstract portrait through materials. I was wondering if I was soft silk or rough linen. What if I would not decide that on my own, but let people who know me decide it on behalf of myself. Self-portrait turned into a collective portrait. I added the aspect of slowing down to my thesis, since I feel it being current in my own working, but also in general conversations. I feel the need of being productive and efficient, even if I would rather slow down. Constant feel of restlessness makes slowing down in everyday life even difficult. Working with slow textiles offers a moment to slow down, they can be part of building your self-image and they also develop creativity, which can be an asset when encountering problems in everyday life. Goal of my thesis was to bring myself the understanding of the positive effects of a slow working process, like creating rya rugs. With this knowledge I can pursue to develop my own working routines more enjoyable and versatile.
Description
Supervisor
Salolainen, Maarit
Thesis advisor
Malka, Raija
Korolainen, Hanna-Kaisa
Keywords
ryijy, intuitio, käsityö, hidastaminen, perinnetekstiili, luonnostelu, omakuva
Other note
Citation