Noise control problems in developer contracting of residential buildings

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
Rak-43
Degree programme
Language
fi
Pages
95
Series
Abstract
This thesis presents methods by which noise control problems related to developer contracting of residential buildings can be minimized. The physical phenomenons behind the problems are examined, along with the current legislation and the process by which the developer contracting takes place. Case studies are utilized as sources for the most common problems. These problems are then classified by the underlying physical phenomena. Classification takes place both according to the origin of the sound and the method of transmission. The current process used in developer contracting of residential buildings is examined. The steps critical from a noise control point of view are identified. Utilizing these steps, a flow chart depicting the phases in which the contractor should pay special attention to acoustics is presented. It is proposed that the construction company should emphasize the recognition of different phases both in the planning and production phase. Noisy areas and spaces require special attention. The need for acoustical planning should be recognized in all phases of planning. Important phases in production should be properly supervised.

Tämä diplomityö esittää tapoja, joilla omaperusteisen asuntotuotannon yhteydessä esiintyvät äänitekniset ongelmat minimoidaan. Työssä perehdytään ongelmien takana oleviin fysikaalisiin ilmiöihin, lainsäädäntöön sekä rakennusyrityksen omaperusteisen asuntotuotannon prosessiin. Rakennusyrityksen hankkeet, joissa äänitekninen ongelma on ilmaantunut luovutuksen jälkeen tai lähellä luovutusta, käydään läpi. Hankkeissa esiintyneet ongelmat luokitellaan ongelmien takana olevien fysikaalisten ilmiöiden perusteella. Ilmiöt on jaoteltu sekä äänen syntymisen että kulkeutumisen mukaan. Työn tekohetkellä seurattavasta omaperusteisen asuntotuotannon prosessista tunnistettiin vaiheet, joihin akustiikka olennaisesti liittyy. Tämän pohjalta kehitettiin vuokaavio, josta ilmenevät vaiheet, joissa urakoitsijan tulisi erityisesti kiinnittää huomiota akustiikkaan. Työssä esiin tulleet ongelmat voidaan minimoida kiinnittämällä meluisiin alueisiin ja tiloihin erityistä huomiota, varmistamalla akustiikan asianmukainen huomiointi kaikissa suunnittelun vaiheissa sekä valvomalla akustiikan kannalta tärkeitä työvaiheita tehostetusti.
Description
Supervisor
Puttonen, Jari
Thesis advisor
Tilli, Mauri
Keywords
developer contracting, omaperusteinen, noise control, asuntotuotanto, residential buildings, teräsbetoni, process point of view, kerrostalo, acoustics, asuinrakennus, ääniongelmat, rakennusakustiikka
Other note
Citation